10.1.17.  ѕќ—Ћ”√» « “≈’Ќ≤„Ќќ√ќ ќЅ—Ћ”√ќ¬”¬јЌЌя ≤ –≈ћќЌ“” ј¬“ќћќЅ≤Ћ№Ќ»’ “–јЌ—ѕќ–“Ќ»’ «ј—ќЅ≤¬


Ќормативна база:


1. Ќаказ ћ≥н≥стерства транспорту ”крањни Ђѕро затвердженн€ ѕравил наданн€ послуг з техн≥чного обслуговуванн€ ≥ ремонту автомоб≥льних транспортних засоб≥вї в≥д 17.02.2003 р. є 792.

2. Ќаказ ћ≥н≥стерства транспорту ”крањни Ђѕро затвердженн€ ѕоложенн€ про техн≥чне обслуговуванн€ ≥ ремонт  дорожн≥х транспортних засоб≥в автомоб≥льного транспортуї в≥д 30.03.1998 р. є 102.


ѕравила  поширюютьс€  на суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ вс≥х форм власност≥,  €к≥ надають послуги з техн≥чного обслуговуванн€ ≥ ремонту автомоб≥льних транспортних засоб≥в та њхн≥х складових.


¬иконавець надаЇ «амовников≥ ≥нформац≥ю про найменуванн€ свого п≥дприЇмства,  м≥сцезнаходженн€ (м≥сце  проживанн€), режим роботи,  номер контактного телефону. ÷€ ≥нформац≥€ зазначаЇтьс€ на вив≥сц≥ п≥дприЇмства (п≥дприЇмц€), орган≥зац≥њ  ([1] пункт 1).


”  раз≥ тимчасового  припиненн€ д≥€льност≥ ¬иконавець ≥нформуЇ «амовник≥в про дату припиненн€ роб≥т ≥ терм≥н в≥дновленн€ д≥€льност≥ п≥дприЇмства ([1] пункт 2).


¬иконавець   до   укладенн€   договору   надаЇ   «амовнику необх≥дну,  доступну ≥ достов≥рну ≥нформац≥ю щодо перел≥ку роб≥т з техн≥чного обслуговуванн€ ремонту дорожн≥х транспортних засоб≥в (дал≥ - ƒ“«) та њхн≥х складових частин.

«азначена ≥нформац≥€  надаЇтьс€ у спец≥альних м≥сц€х, у €ких зд≥йснюЇтьс€  прийманн€  ≥ видача замовлень. ¬иконавець надаЇ нормативно-правов≥  акти  та  документи,  з  €кими  «амовник  може ознайомитис€ до того, €к звернетьс€ за послугами.

¬иконавець у  зручному  та доступному дл€ «амовника м≥сц≥ розм≥щаЇ:

- коп≥ю св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю п≥дприЇмства;

- ѕравила наданн€ послуг з техн≥чного обслуговуванн€ ≥ ремонту автомоб≥льних транспортних засоб≥в;

- ≥нформац≥ю про послуги, що надаютьс€, з визначенн€м њхньоњ трудом≥сткост≥  та вартост≥ (ц€ ≥нформац≥€ може збер≥гатис€ окремо на паперових нос≥€х чи в пам'€т≥ комп'ютер≥в);

- зразки договор≥в з додатками, нар€ду-замовленн€,   €к≥ оформлюютьс€ ¬иконавцем за згодою «амовника;

- ≥нформац≥ю про гарант≥йн≥ зобов'€занн€ ¬иконавц€;

- пор€док пред'€вленн€ ≥ задоволенн€ претенз≥й;

- «акони ”крањни "ѕро дорожн≥й рух", "ѕро транспорт", "ѕро автомоб≥льний  транспорт", "ѕро захист прав споживач≥в";

- ≥нформац≥ю про  режим  роботи  ≥  обслуговувальний  персонал, телефонн≥ номери орган≥в виконавчоњ влади, ƒержавто≥нспекц≥њ, територ≥альних  орган≥в  у   справах   захисту   прав   споживач≥в ƒержавного  ком≥тету  ”крањни  з  питань техн≥чного регулюванн€ та споживчоњ пол≥тики,  зразки оформленн€ документ≥в, а також про пор€док обслуговуванн€   громад€н,   €к≥  користуютьс€  п≥льгами в≥дпов≥дно до законодавства;

- ≥нформац≥ю про ц≥ни на матер≥али, складов≥ частини ƒ“«;

- ≥нформац≥ю про повне найменуванн€ ¬иконавц€, м≥сцезнаходженн€ (м≥сце   проживанн€),  номери  телефон≥в,  пр≥звище,  ≥м'€  та  по батьков≥ кер≥вника (власника);

- книгу скарг ≥ пропозиц≥й  ([1] пункт 3).


техн≥чне обслуговуванн€


- операц≥€  чи комплекс операц≥й ≥з задоволенн€  вимог,  установлених  експлуатац≥йною  чи   серв≥сною документац≥Їю   ƒ“«   €к  умова  забезпеченн€  в≥дпов≥дност≥  його експлуатац≥йних  характеристик  вимогам  виробника  ≥  нормативних документ≥в ([1]).


ремонт


- комплекс  операц≥й  щодо в≥дновленн€ справност≥ або роботоздатност≥ вироб≥в та в≥дновленн€ ресурс≥в вироб≥в  чи  њхн≥х складових частин ([1]).


дорожн≥й транспортний

зас≥б ( ƒ“«)


- транспортний зас≥б,  призначений  дл€  експлуатац≥њ  переважно на автомоб≥льних дорогах загального користуванн€ ус≥х категор≥й  ≥  сконструйований зг≥дно з њхн≥ми нормами ([1]).


складова частина

дорожнього транспортного

засобу 


- деталь, складальна  одиниц€  чи  комплектувальний вир≥б,  €к≥ в≥дпов≥дають вимогам  конструкторськоњ  документац≥њ  ƒ“«  або   допущен≥   дл€ застосуванн€ в ƒ“« за пр€мим призначенн€м р≥шенн€м його розробника (утримувача ориг≥нал≥в конструкторськоњ документац≥њ)  ([1]).


ћета техн≥чного обслуговуванн€ ≥ ремонту Ц п≥дтримуванн€ дорожн≥х  транспортних засоб≥в у техн≥чно справному стан≥ та належному    зовн≥шньому  вигл€д≥, забезпеченн€  над≥йност≥, економ≥чност≥, безпеки руху та еколог≥чноњ безпеки  ([2] пункт 1.2).


“ехн≥чний стан ƒ“« повинен в≥дпов≥дати вимогам нормативних документ≥в ([2] пункт 2.1).


техн≥чний стан


- сукупн≥сть схильних до зм≥ни в процес≥ виробництва чи експлуатац≥њ €костей виробу, €ка характеризуЇтьс€ в певний момент часу ознаками, встановленими техн≥чною документац≥Їю на цей вир≥б  ([2] пункт 1.3).


—истема техн≥чного обслуговуванн€ ≥ ремонту ƒ“« передбачаЇ:

- п≥дготовку до продажу (пункти 3.2 Ц 3.3);

- техн≥чне обслуговуванн€ в пер≥од обкатки (пункт 3.4);

- щоденне обслуговуванн€ (пункти 3.5 Ц 3.8);

- перше техн≥чне обслуговуванн€ (“ќ-1) (пункт 3.9);

- друге техн≥чне обслуговуванн€ (“ќ-2) (пункти 3.10);

- сезонне техн≥чне обслуговуванн€ (пункт 3.11);

- поточний ремонт (пункти 3.12 Ц 3.13);

- кап≥тальний ремонт (пункти 3.15 Ц 3.16);

- техн≥чне обслуговуванн€ п≥д час консервац≥њ ƒ“« (пункт 3.21);

- техн≥чне обслуговуванн€ та ремонт ƒ“« на л≥н≥њ ([2] пункт 3.1).


система техн≥чного

обслуговуванн€ та

ремонту  техн≥ки

- сукупн≥сть  взаЇмопов'€заних  засоб≥в,   документац≥њ   техн≥чного обслуговуванн€   ≥   ремонту   та  виконавц≥в,  €к≥  потр≥бн≥  дл€ п≥дтримуванн€ ≥  в≥дновленн€  €кост≥  вироб≥в,  що  вход€ть  у  цю систему  ([2] пункт 1.3).


п≥дготовка до  продажу


- комплекс операц≥й чи операц≥€ щодо ви€вленн€ та усуненн€ ус≥х несправностей,  €к≥ виникли  в  процес≥ транспортуванн€ ≥ збер≥ганн€ ƒ“« та п≥дготовки њх до використанн€  ([2] пункт 1.3).


¬иконавець на вимогу «амовника надаЇ йому ≥ншу ≥нформац≥ю, €ка стосуЇтьс€ договору ≥ послуг.

” раз≥  наданн€  послуг поза п≥дприЇмством (ремонт у дорожн≥х умовах,  транспортуванн€ в  зону  ремонту)  ¬иконавець  на  вимогу «амовника «јЅ≈«ѕ≈„”™ можлив≥сть   ознайомленн€   його  з  цими ѕравилами  ([1] пункт 4).


Ќаданн€ послуг зд≥йснюЇтьс€ за зверненн€м «амовника чи за його попередньою за€вкою,  €ка реЇструЇтьс€ в  журнал≥  реЇстрац≥њ за€вок.

«а за€вкою ¬иконавець визначаЇ дату, час представленн€ ƒ“« (складових) ≥ його (њхньоњ) документац≥њ дл€ наданн€ послуг.

” раз≥ зверненн€ без попередньоњ  за€вки перевага надаЇтьс€ «амовнику, €кий зробив за€вку  ([1] пункт 6).


ѕослуги надаютьс€ «амовнику за умови пред'€вленн€ ним:

- документа, що засв≥дчуЇ особу «амовника (паспорт, посв≥дченн€ дл€ ф≥зичних ос≥б ≥ дов≥рен≥сть дл€ представник≥в юридичних ос≥б);

- св≥доцтва про реЇстрац≥ю ƒ“«;

- документа, €кий  п≥дтверджуЇ  право «амовника на користуванн€ ƒ“«, €кщо в≥н не Ї його власником ([1] пункт 7).


ѕослуги з техн≥чного обслуговуванн€ ≥ ремонту ƒ“« чи  його складових  частин  надаютьс€ «амовников≥ за письмовим договором чи за  усною  угодою  ([1] пункт 8).


ƒогов≥р  ѕќ¬»Ќ≈Ќ  мати ≥стотн≥ умови в≥дпов≥дно до статт≥ 28 «акону ”крањни "ѕро автомоб≥льний транспорт".

”  раз≥ наданн€  послуг у присутност≥  «амовника, коли  немаЇ потреби залишати ƒ“« (його складов≥) на в≥дпов≥дальне збереженн€ у ¬иконавц€ чи зам≥нювати складов≥ частини ƒ“«, послуги оформлюютьс€ рахунком-фактурою ≥ нар€дом-замовленн€м. ¬ останньому обов'€зково робитьс€ запис про  гарант≥йн≥ зобов'€занн€ (€кщо вони передбачен≥ цими ѕравилами), а п≥дпис засв≥дчуЇтьс€ печаткою.

    ƒоговори м≥ж  «амовником ≥ ¬иконавцем реЇструютьс€  в журнал≥

–еЇстрац≥њ  ([1] пункт 9).


в≥дпов≥дальне збереженн€


- комплекс   орган≥зац≥йних    ≥ техн≥чних  заход≥в  ¬иконавц€,  €к≥  гарантують  збер≥ганн€  майна власника транспортного засобу в повн≥й  в≥дпов≥дност≥  з  вимогами експлуатац≥йноњ  чи  нормативноњ документац≥њ прот€гом строку,  що встановлюЇтьс€ в оформленому письмово договор≥ ≥з «амовником  ([1]).


ѕослуги,   €к≥  надаютьс€  у  присутност≥  «амовника  без наданн€   ¬иконавцем   гарант≥йних    зобов'€зань  (п≥дкачуванн€ пневматичних  шин,  роботи  щозм≥нного  техн≥чного обслуговуванн€, д≥агностичн≥ роботи без втручанн€ у конструкц≥ю ƒ“« тощо),  можуть оформл€тис€ лише видачею плат≥жного документа, що засв≥дчуЇ оплату роб≥т  ([1] пункт 10).


” раз≥ виникненн€ необх≥дност≥ виконанн€ додаткових роб≥т, не передбачених договором (нар€дом-замовленн€м), складаЇтьс€ дефектна в≥дом≥сть. ¬иконавець письмово пов≥домл€Ї про це «амовника.

Ќаданн€ послуг тимчасово припин€Їтьс€ до укладенн€ додатковоњ угоди м≥ж «амовником ≥ ¬иконавцем ([1] пункт 11).


‘≥зичн≥    особи,    €к≥    мають   п≥льги,   установлен≥ законодавством, обслуговуютьс€ позачергово ([1] пункт 12).


¬иконавець забезпечуЇ в≥дпов≥дальне збереженн€ ƒ“« (њхн≥х складових) «амовника в пер≥од наданн€ послуг  ([1] пункт 14).


ѕрийманн€ ƒ“« (його складових) зд≥йснюЇтьс€ у присутност≥ власника чи його уповноваженого представника в такому пор€дку:

- розб≥р супров≥дноњ документац≥њ ≥ за€вок «амовника;

- перев≥рка техн≥чного стану ƒ“« (його складових);

- ви€вленн€ зовн≥шн≥х пошкоджень ≥ дефект≥в з оформленн€м в≥дпов≥дного документа;

- оформленн€ акта  переданн€-прийн€тт€ ƒ“« (його складових) дл€

наданн€ послуг з техн≥чного обслуговуванн€ ≥ ремонту ([1] пункт 15).


јкт переданн€-прийн€тт€ ƒ“« (його  складових) дл€   наданн€   послуг  з  техн≥чного  обслуговуванн€  та  ремонту складаЇтьс€ у двох прим≥рниках.  ќбидва прим≥рники мають  однакову юридичну силу ([1] пункт 16).


ƒл€ наданн€ послуг приймаютьс€ ƒ“« чи њхн≥ складов≥, €к≥ в≥дпов≥дають вимогам документац≥њ п≥дприЇмства-виробника  ([1] пункт 17).


«амовник заправл€Ї паливн≥ баки ƒ“«  найменшою  к≥льк≥стю пального,  €ка  достатн€  дл€  зд≥йсненн€  технолог≥чного  процессу наданн€ послуг.  ќб'Їм пального встановлюЇтьс€ за взаЇмною  згодою «амовника ≥ ¬иконавц€  ([1] пункт 18).


ѕор€док оплати послуг (роб≥т) визначаЇтьс€ договором ([1] пункт 20).


ќплата роб≥т, €к≥ виконуютьс€ у присутност≥ «амовника, за рахунком-фактурою,  складеним за нар€дом-замовленн€м, зд≥йснюЇтьс€ «амовником €к гот≥вкою, так ≥ безгот≥вковим перерахуванн€м кошт≥в  ([1] пункт 21).


¬иконавець  оформл€Ї  кошторис  витрат на виконанн€ роб≥т (наданн€ послуг),  €кий п≥дписуЇтьс€ сторонами ≥ стаЇ  нев≥д'Їмною частиною договору  ([1] пункт 22).


ѕ≥сл€  наданн€  послуг  ≥  прийн€тт€  виконаних  роб≥т  з урахуванн€м њхньоњ  в≥дпов≥дност≥  встановленим  вимогам  «амовник повн≥стю оплачуЇ роботи за умовами договору  ([1] пункт 23).


¬арт≥сть послуг,  матер≥ал≥в та складових частин «амовник оплачуЇ  за ц≥нами, що д≥€ли на день оформленн€ замовленн€, €кщо ≥нше не передбачено умовами договору.

” раз≥    в≥дсутност≥   матер≥ал≥в,   запасних   частин   або неможливост≥ п≥д час оформленн€ нар€ду-замовленн€ визначити  њхню к≥льк≥сть,  необх≥дну  дл€  наданн€  послуги,  обс€ги використанн€ матер≥ал≥в  ≥  складових   частин   погоджуютьс€ ≥з «амовником попередньо,  а  њхн€  варт≥сть  оплачуЇтьс€  ним  п≥сл€  виконанн€ послуги за ц≥нами, €к≥ д≥€ли на день њх надходженн€  ([1] пункт 25).


–озрахунковими   документами,   що   засв≥дчують  наданн€ послуги, Ї:

- акт переданн€-прийн€тт€  ƒ“«  (його  складових) п≥сл€ наданн€ послуг з техн≥чного обслуговуванн€ ≥ ремонту;

- нар€д-замовленн€, п≥дписаний,   з  одного  боку,  контролером €кост≥ ¬иконавц€,  що засв≥дчуЇ повноту виконанн€,  оплату, €к≥сть наданн€  послуг  ≥  гарант≥йн≥  зобов'€занн€  (п≥дпис повинен бути зав≥рений печаткою), а з другого боку п≥дписаний «амовником;

- квитанц≥€ про оплату роб≥т;

- рахунок-фактура  ([1] пункт 26).


“ехн≥чне  обслуговуванн€  та ремонт ƒ“« (њхн≥х складових) виконуЇтьс€  зг≥дно з вимогами експлуатац≥йноњ, ремонтноњ, технолог≥чноњ  документац≥њ,  нормативних документ≥в та за умовами договору. “ехнолог≥чна документац≥€ затверджуЇтьс€ в установленому пор€дку.

” раз≥   в≥дсутност≥   експлуатац≥йноњ   ≥   (чи)   ремонтноњ документац≥њ розробника (виробника) за взаЇмною згодою ¬иконавц€ ≥ «амовника  допускаЇтьс€  виконанн€  окремих   роб≥т   за   умовами договору,  €кщо  т≥льки вони не впливають негативно на безпечн≥сть ƒ“«.  ” цьому раз≥  техн≥чний  опис  техн≥чного  обслуговуванн€  ≥ ремонту  або  техн≥чн≥  умови  на  њхнЇ  виконанн€  зазначаютьс€ у договор≥ щодо виконанн€ послуги  ([1] пункт 27).


¬иконавець негайно попереджаЇ «амовника ≥, до прийн€тт€ узгодженого з ним р≥шенн€, призупин€Ї виконанн€ роб≥т у раз≥:

а) ви€вленн€ дефект≥в ƒ“« чи непридатност≥  дл€  застосуванн€ наданих «амовником матер≥ал≥в ≥ складових частин ƒ“«;

б) виникненн€ не передбачених ≥ не  залежних  в≥д  ¬иконавц€ насл≥дк≥в виконанн€ вимог «амовника щодо роб≥т з наданн€ послуг ([1] пункт 28).


якщо  «амовник  в≥дмовл€Їтьс€  в≥д  прийн€тт€ узгодженого р≥шенн€ щодо усуненн€ ви€влених у процес≥ наданн€ послуг обставин, €к≥  негативно впливають на безпечн≥сть ƒ“« (пункт 28 цих ѕравил), ¬иконавець ћќ∆≈ в≥дмовитис€  в≥д  виконанн€  договору  ≥  вимагати в≥дшкодуванн€  витрат,  отриманих унасл≥док часткового виконанн€ договору, зг≥дно ≥з законодавством  ([1] пункт 29).


¬≥дпов≥дн≥сть  наданих  послуг  у  процес≥  прийманн€ ƒ“« (њхн≥х складових) «амовником п≥сл€ техн≥чного обслуговуванн€ ≥ ремонту  зд≥йснюЇтьс€  без  њх  розбиранн€.  ƒ“«  чи њхн≥ складов≥ розбираютьс€ лише в раз≥, коли це передбачено умовами договору  ([1] пункт 31).


якщо зм≥нюютьс€ умови експлуатац≥њ в≥дремонтованого ƒ“« ≥ «амовнику необх≥дно виконувати приписи, €к≥ не передбачен≥ експлуатац≥йною документац≥Їю виробника або з певними в≥дхиленн€ми в≥д нењ, ¬иконавець забезпечуЇ «амовника необх≥дними додатками до експлуатац≥йноњ  документац≥њ  ƒ“«  чи  його  складових ≥ письмово попереджаЇ його про  це  (виконуютьс€  в≥дпов≥дн≥  записи  в  акт≥ переданн€-прийн€тт€ ƒ“«) ([1] пункт 33).


ѕрийманн€ ƒ“« (його складових) «амовником в≥дбуваЇтьс€ у присутност≥ контролера €кост≥ ¬иконавц€ й зд≥йснюЇтьс€  у  такому пор€дку:

- анал≥з документац≥њ, оформленоњ ¬иконавцем;

- перев≥рка в≥дпов≥дност≥ наданих   послуг,  зокрема  наданн€ «амовнику ƒ“« дл€ випробувань за участ≥ представника ¬иконавц€;

- оформленн€ акта   переданн€-прийн€тт€  ƒ“«  (його  складових) п≥сл€ ремонту ≥ техн≥чного обслуговуванн€ або нар€ду-замовленн€  у раз≥, €кщо не укладаЇтьс€ догов≥р про наданн€ послуг  ([1] пункт 34).


”комплектован≥сть  в≥дремонтованих  ƒ“« (њхн≥х складових) повинна в≥дпов≥дати умовам  договору  (нар€ду-замовленн€)  й  акта переданн€-прийн€тт€  ([1] пункт 35).


ƒ“«   чи  њхн≥  складов≥  передаютьс€  «амовников≥  п≥сл€ прийн€тт€  њх  контролером  €кост≥,  про  що  робитьс€  запис  у нар€д≥-замовленн≥,  €кий   п≥дписуЇтьс€,  а  п≥дпис  скр≥плюЇтьс€ печаткою  ([1] пункт 36).


Ќа  ƒ“«,  що  п≥ддававс€  техн≥чному  обслуговуванню   чи ремонту,  канали  доступу  до  л≥чильника  проб≥гу  на  сп≥дометр≥ (тахограф≥),  а  також  до  ≥нших  складових   частин   (€кщо   це передбачено    технолог≥чною    документац≥Їю чи нормативними документами) опломбовуютьс€ ¬иконавцем.  ћожуть  бути  опломбован≥ будь-€к≥  складов≥  частини,  що  ремонтувалис€,  €кщо установлен≥ пломби не пог≥ршують  безпечн≥сть  ƒ“«  ≥  не  перешкоджають  його експлуатац≥њ. «ам≥сть пломб допускаЇтьс€  в  окремих  м≥сц€х розн≥мних з'Їднань установлювати клейк≥ пл≥вки,   наносити лакофарбов≥  покритт€,  зруйнуванн€  €ких  може  св≥дчити про факт втручанн€ «амовника до в≥дремонтованих складових частин.

≤нформац≥€ про опломбуванн€ (≥нш≥ контрольн≥ засоби) в≥дображаЇтьс€ в акт≥ переданн€-прийн€тт€ ƒ“« п≥сл€ наданн€ послуг ≥ доводитьс€ до в≥дома «амовника ([1] пункт 38).


” раз≥ зам≥ни  експлуатац≥йних р≥дин п≥д час техн≥чного обслуговуванн€   ≥ ремонту  ƒ“«   (його   складових),   зокрема передбачених  експлуатац≥йною  документац≥Їю, ¬иконавець зазначаЇ њхн≥ найменуванн€, маркуванн€ ≥ необх≥дн≥ експлуатац≥йн≥ параметри на €рлику чи етикетц≥, €к≥ закр≥плюютьс€ на в≥дпов≥дних складових частинах,  додаючи  до  них  ксерокоп≥њ  сертиф≥кат≥в  (на  вимогу «амовника) ([1] пункт 39).


ќсоблив≥  вимоги  щодо експлуатац≥њ ƒ“« чи його складових п≥сл€   ремонту   (тимчасов≥    обмеженн€    вантажност≥,    режим припрацюванн€,  терм≥ни  придатност≥  складових,  попередженн€ про безпечний терм≥н використанн€ ≥ т.  ≥н)  ¬иконавець  в≥дображаЇ  в додатках до експлуатац≥йноњ документац≥њ ≥, у раз≥ необх≥дност≥, у додатках до  серв≥сноњ  книжки.  ƒодатки  повинн≥  бути  п≥дписан≥ ¬иконавцем ([1] пункт 40).


¬иконавець  п≥сл€  виконанн€  роб≥т  надаЇ «амовнику так≥ документи:

- дов≥дки (рахунки) про витрати «амовника (€кщо в≥н Ї юридичною особою), пов'€зан≥ з виконанн€м техн≥чного обслуговуванн€ (кр≥м гарант≥йного),  -  окремо  ≥  пов'€зан≥  з  виконанн€м ремонту,  - окремо;

- гарант≥йний талон (один прим≥рник);

- додатки до експлуатац≥йноњ документац≥њ у раз≥  необх≥дност≥, €к це передбачено пунктами 33, 39, 40 цих ѕравил;

- дов≥дку-рахунок на  номерн≥  складов≥  частини,  придбан≥   й установлен≥ ¬иконавцем на ƒ“«;

- дов≥дку про  кол≥р  (основний  кол≥р)  ƒ“«,  €кщо  цей  кол≥р зм≥нено п≥д час ремонту;

- приймально-здавальний акт  п≥дприЇмства,  €ке  маЇ  право  на випробуванн€  газового устаткуванн€ паливних систем ƒ“« ≥ виконало ц≥ випробуванн€  ([1] пункт 41).


” раз≥ втрати «амовником договору (нар€ду-замовленн€) ƒ“« чи  його  складов≥ видаютьс€ ¬иконавцем за за€вою «амовника,  €кщо ним  будуть  пред'€влен≥  документи,  передбачен≥  пунктом  7  цих ѕравил  ([1] пункт 42).


¬иконавець  гарантуЇ  «амовнику  виконанн€   передбачених договором послуг у повному обс€з≥ ([1] пункт 43).


¬иконавець гарантуЇ в≥дпов≥дн≥сть ƒ“« чи його складових, €к≥ п≥ддавалис€ техн≥чному обслуговуванню ≥ (чи) ремонту,  вимогам техн≥чноњ документац≥њ ≥ нормативних документ≥в.

” гарант≥йних зобов'€занн€х ¬иконавцем зазначаютьс€ його зобов'€занн€ щодо  складових  частин,  установлених  на  ƒ“«,  ≥ зобов'€занн€  щодо  виконаних  роб≥т (наданих послуг), початок гарант≥йного строку ≥ його тривал≥сть.

√арант≥йн≥ зобов'€занн€ ¬иконавц€ не поширюютьс€ на  складов≥ частини, надан≥ йому «амовником  ([1] пункт 44).


√арант≥йний строк експлуатац≥њ на комплектувальн≥ вироби та  ≥нш≥  складов≥  частини  установлюЇтьс€  в≥дпов≥дно  до «акону ”крањни  "ѕро  захист  прав споживач≥в" ([1] пункт 45).


якщо   «амовник   в≥дмовл€Їтьс€   оплачувати   роботи   з приведенн€ у  задов≥льний  техн≥чний  стан  складових  частин,  що негативно  впливають  на  ресурс  в≥дремонтованих  ≥ (чи) тих,  що обслуговувалис€,  ¬иконавець не бере гарант≥йних зобов'€зань. ” такому раз≥ це зазначаЇтьс€ в акт≥ переданн€-прийн€тт€ ƒ“«  ([1] пункт 46).


ѕочаток гарант≥йного терм≥ну обчислюЇтьс€ з дн€ передач≥ «амовников≥  ƒ“«  чи   його   складових.  ” раз≥   в≥дправленн€ в≥дремонтованих  складових  частин  ƒ“«  поштою гарант≥йний терм≥н обчислюЇтьс€ в≥д дн€ доставки складовоњ частини «амовнику, а €кщо складова частина потребуЇ спец≥ального встановленн€ (п≥дключенн€) чи складанн€ - в≥д дн€  його  зд≥йсненн€.  —кладанн€  зд≥йснюЇтьс€ ¬иконавцем або третьою стороною,  €кщо це передбачено договором на послугу ([1] пункт 47).


√арант≥йний строк зб≥льшуЇтьс€ на час перебуванн€ ƒ“« чи його  складовоњ  частини  в  гарант≥йному  ремонт≥  чи  техн≥чному обслуговуванн≥ у ¬иконавц€. «азначений час обчислюЇтьс€ в≥д дн€, коли «амовник звернувс€ з претенз≥Їю  ([1] пункт 48).


√арант≥йний   строк   на   послуги   з   регламентованого розробником (виробником) техн≥чного обслуговуванн€  ƒ“«  чи  њхн≥х складових,  €ке  передбачене  њхньою  ≥нструкц≥Їю  (настановою)  з експлуатац≥њ чи серв≥сною книжкою, а в раз≥ њхньоњ в≥дсутност≥ - ѕоложенн€м про техн≥чне  обслуговуванн€  ≥  ремонт, установлюЇтьс€   не   меншим,    н≥ж    пер≥од    до    наступного регламентованого     техн≥чного     обслуговуванн€.     √арант≥йн≥ зобов'€занн€ не  встановлюютьс€  на  виконанн€  прибирально-мийних роб≥т,  заправленн€ пальним,  на роботи,  що визначен≥ в пункт≥ 10 цих ѕравил  ([1] пункт 49).


ѕ≥дставою   дл€   пред'€вленн€  претенз≥й  на  послуги  з техн≥чного обслуговуванн€ та (чи) ремонту Ї документ  (прибутковий касовий    ордер,   накладна,   квитанц≥€,   плат≥жне   дорученн€, нар€д-замовленн€,  догов≥р),  що   засв≥дчуЇ   оплату   «амовником вартост≥  послуг  з  техн≥чного обслуговуванн€ ≥ (чи) ремонту,  на €кому Ї  запис,  що  м≥стить  показанн€  опломбованого  л≥чильника проб≥гу на сп≥дометр≥ (тахограф≥) ƒ“«, дату наданн€ послуг, п≥дпис в≥дпов≥дальноњ особи ¬иконавц€, скр≥плений  в≥дпов≥дною  печаткою (штампом)  ([1] пункт 50).


√арант≥йн≥ зобов'€занн€ ¬иконавц€, що визначають безпечн≥сть автомоб≥льного транспорту, установлюютьс€ не  меншими за  встановлен≥ в додатку 4 дл€ ƒ“« та њхн≥х складових частин,  що перебували в експлуатац≥њ  до  5  рок≥в.  √арант≥йн≥  зобов'€занн€ можуть  зменшуватис€  залежно  в≥д терм≥ну перебуванн€ ƒ“« чи його складових частин в експлуатац≥њ:

- на 10 % дл€ терм≥ну експлуатац≥њ 5 - 8 рок≥в;

- на 20 % дл€ терм≥ну експлуатац≥њ понад 8 рок≥в  ([1] пункт 51).


√арант≥йний талон    п≥дписуЇтьс€    контролером   €кост≥   ≥ директором  п≥дприЇмства-виконавц€ (п≥дприЇмцем) ≥з  зазначенн€м њхн≥х  посад,  пр≥звищ  та  ≥н≥ц≥ал≥в,  а  також  дати п≥дписанн€. ѕ≥дписи повинн≥ бути скр≥плен≥ в≥дпов≥дними печатками ¬иконавц€  ([1] пункт 52).


¬иконавець ћј™ ѕ–ј¬ќ:

- в≥дмовитис€ в≥д наданн€ послуг, €кщо «амовник надаЇ не€к≥сн≥ складов≥ частини ≥ матер≥али;

- в≥дмовитис€ прийн€ти на в≥дпов≥дальне збереженн€  майно «амовника,  установлене (розм≥щене)  в  ƒ“«  понад  комплектн≥сть, передбачену його   виробником. ÷€ норма  не  поширюЇтьс€  на сигнал≥зац≥ю проти викраденн€;

- припинити наданн€  послуг  у  раз≥,  коли  «амовник вчасно не виконав догов≥рн≥ умови;

- в≥дмовитис€ в≥д задоволенн€ претенз≥њ «амовника в  раз≥ недотриманн€ ним правил експлуатац≥њ ƒ“« (його складових);

- звертатис€ до суду дл€ вир≥шенн€ сп≥рних питань  ([1] пункт 53).


¬иконавець «ќЅќ¬'я«јЌ»…:

- забезпечувати виконанн€ вимог цих ѕравил;

- застосовувати переважно складов≥ частини, передбачен≥ виробником ƒ“«, що ремонтуЇтьс€;

- мати необх≥дну нормативну ≥ ремонтну документац≥ю та документац≥ю з техн≥чного обслуговуванн€ ƒ“« та њхн≥х складових;

- гарантувати €к≥сть наданих послуг;

- виконувати гарант≥йн≥ зобов'€занн€;

- надавати «амовнику повну, доступну, достов≥рну та своЇчасну (до наданн€ послуг) ≥нформац≥ю про послуги та ¬иконавц€;

- забезпечувати збереженн€ ƒ“«, а також  збереженн€   та використанн€ за призначенн€м  прийн€тих  в≥д  «амовника  складових частин ≥ матер≥ал≥в, необх≥дних дл€ виконанн€ ремонту ƒ“«;

- в≥дшкодовувати збитки в раз≥ втрати,  псуванн€ чи пошкодженн€ ƒ“«  та  њхн≥х  складових або деталей ≥ матер≥ал≥в,  прийн€тих в≥д «амовника дл€ наданн€ послуг в обс€гах, передбачених договором;

- повертати «амовников≥  передан≥  ним  складов≥  частини ƒ“« ≥ матер≥али в раз≥ њх невикористанн€;

- забезпечувати безпеку «амовника п≥д час його перебуванн€ на п≥дприЇмств≥ з проведенн€м ≥нструктажу;

- у раз≥ ви€вленн€ недол≥к≥в з наданих послуг п≥д час прийн€тт€ ƒ“« (њхн≥х складових) «амовником:

    =  безкоштовно усувати недол≥ки;

    =  зменшувати  варт≥сть  виконаноњ   роботи   в≥дпов≥дно   до завданих збитк≥в чи повертати кошти замовнику;

    = безкоштовно виконувати роботу чи в≥дшкодовувати  «амовнику витрати, пов'€зан≥ з усуненн€м недол≥к≥в з наданих послуг ([1] пункт 54).


«амовник ћј™ ѕ–ј¬ќ:

- на необх≥дну, достов≥рну, доступну та своЇчасну (до отриманн€ послуг) ≥нформац≥ю про послуги та про ¬иконавц€;

- на участь у перев≥рц≥ в≥дпов≥дност≥ наданоњ  послуги  вимогам технолог≥чноњ документац≥њ ¬иконавц€;

- на перев≥рку повноти та вартост≥ наданоњ послуги;

- надавати ¬иконавцю  власн≥  складов≥ частини ƒ“« чи матер≥али дл€ виконанн€ замовлених послуг;

- за€вл€ти про   варт≥сть  свого  майна,  €ке  в≥н  передаЇ  на в≥дпов≥дальне збереженн€;

- на в≥дшкодуванн€  у  повному  обс€з≥  збитк≥в,  завданих його майну, та шкоди здоров'ю внасл≥док неналежного виконанн€ послуг;

- вимагати поверненн€  не  використаних  та  зам≥нених  п≥д час виконанн€ ремонту та техн≥чного обслуговуванн€ складових частин  ≥ матер≥ал≥в, наданих ¬иконавцю;

- на п≥льгове  обслуговуванн€   у   визначених   законодавством випадках;

- в≥дмовл€тис€ в≥д оплати послуг, не передбачених договором ([1] пункт 55).


«амовник «ќЅќ¬'я«јЌ»…:

- своЇчасно оплачувати  надан≥  за  умовами  договору послуги ≥ приймати ƒ“« та њхн≥ складов≥ частини п≥сл€ наданн€ послуг;

- у раз≥  неотриманн€ без поважних причин ƒ“« (њхн≥х складових) у визначений договором терм≥н в≥дшкодовувати ¬иконавцю варт≥сть њх збереженн€ зг≥дно з умовами договору;

- у раз≥ роз≥рванн€ договору за  власною  ≥н≥ц≥ативою  оплатити ¬иконавцю варт≥сть фактично виконаних послуг  ([1] пункт 56).


—п≥рн≥ питанн€ м≥ж «амовником  ≥  ¬иконавцем  вир≥шуютьс€ в≥дпов≥дно  до  умов  договору,  а  в  раз≥ недос€гненн€ згоди Ц у судовому пор€дку  ([1] пункт 59).


ƒопускаЇтьс€ не оформл€ти гарант≥йний  талон, а всю зазначену в ньому  ≥нформац≥ю  в≥дображати в пункт≥ 7 нар€ду-замовленн€ чи в акт≥ переданн€-прийн€тт€ ƒ“« п≥сл€ наданн€ послуг з  техн≥чного обслуговуванн€ ≥ ремонту за  умови  затвердженн€  гарант≥йних зобов'€зань «амовником ≥ скр≥пленн€ в≥дпов≥дного п≥дпису печаткою.

”  раз≥ наданн€  послуг у присутност≥  «амовника, коли  немаЇ необх≥дност≥  залишати   ƒ“«  (його  складов≥)   на  в≥дпов≥дальне збереженн€ у ¬иконавц€ чи зам≥нювати  складов≥ частини ƒ“«  ≥ коли письмовий догов≥р  не  укладаЇтьс€,  акт  переданн€-прийн€тт€   не оформл€Їтьс€  ([1] пункт 60).


Ќазад в розд≥л

ƒо зм≥сту

яндекс.ћетрика