Розділ 10.2.  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ


Нормативна база:


1. Закон України «Про житлово-комунальні послуги»  від 24.06.2004 р. № 1875-IV.

2. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11.02.1998 р. № 113/98-ВР.

3. Постанова Кабінету Міністрів України Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 р. № 869.

4. Наказ Держжитлокомунгоспу України «Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді» від 25.04.2005 р. № 60.


Стандарти, нормативи, норми і  правила встановлюють комплекс   якісних   та   кількісних   показників   і  вимог, які регламентують вироблення та виконання житлово-комунальних послуг з урахуванням соціальних, економічних, природно-кліматичних та інших умов регіонів та населених пунктів ([1] стаття 8 частина 1).


житлово-комунальні

послуги


- результат   господарської діяльності,  спрямованої  на  забезпечення  умов   проживання   та перебування  осіб  у  жилих  і  нежилих  приміщеннях,  будинках  і спорудах,  комплексах будинків і споруд відповідно до  нормативів, норм, стандартів, порядків і правил   ([1] стаття 1 частина 1).


Залежно від функціонального призначення житлово-комунальні послуги поділяються на:

1) комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення,  а  також  вивезення  побутових  відходів тощо);

2) послуги  з  утримання  будинків  і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування  внутрішньобудинкових  мереж,   утримання   ліфтів, освітлення   місць   загального   користування,  поточний  ремонт, вивезення побутових відходів тощо);

3) послуги  з  управління  будинком,  спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів  на  виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо);

4) послуги з ремонту приміщень,  будинків,  споруд (заміна та підсилення  елементів  конструкцій  та  мереж,  їх  реконструкція, відновлення несучої  спроможності  несучих  елементів  конструкцій тощо) ([1] стаття 13 частина 1).  


балансоутримувач будинку,

споруди,  житлового

комплексу або комплексу

будинків  і  споруд


- власник або юридична особа,  яка  за  договором  з  власником  утримує  на балансі відповідне майно,  а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів,  необхідних  для  своєчасного  проведення  капітального  і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном  і  несе  відповідальність  за  його  експлуатацію згідно з
законом  ([1] стаття 1 частина 1).


Органами місцевого самоврядування, власниками житлових будинків визначаються виконавці таких житлово-комунальних послуг:

- з управління будинком, спорудою або групою будинків;

- з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;

- з ремонту приміщень, будинків, споруд;

- з централізованого опалення, централізованого постачання холодної та гарячої води, централізованого водовідведення  ([4] пункт 1.1).  


власник приміщення,

будинку, споруди,

житлового комплексу або

комплексу будинків  і  споруд

- фізична  або юридична  особа,  якій  належить право володіння,  користування та розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або  комплексом  будинків і споруд,  зареєстроване у встановленому законом порядку  ([1] стаття 1 частина 1).    


Виконавцем послуг з централізованого опалення та послуг з централізованого постачання гарячої води для об’єктів усіх форм власності є суб’єкт господарювання з постачання теплової енергії (теплопостачальна організація)  ([1] стаття 19 частина 4).


Виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для об’єктів усіх форм власності є суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення  ([1] стаття 19 частина 5).


Постановою Кабінету Міністрів України [3] затверджені Порядки:  

- формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалювання і постачання гарячої води;

- формування тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення;

- формування тарифів на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій;

-  розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію;

- встановлення роздрібних цін на природний газ для населення.


Ціни/тарифи на комунальні послуги та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій формуються і затверджуються центральними органами виконавчої влади, національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідних сферах, та органами місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень, визначених законом  ([1] стаття 14 частина 2).


Мінімальні норми житлово-комунальних послуг, які визначають мінімальний перелік, мінімальні вимоги до кількості та якості житлово-комунальних послуг, затверджуються Кабінетом Міністрів України ([1] стаття 15 частина 2).  


Порядок надання житлово-комунальних послуг, їх якісні та кількісні показники мають відповідати умовам договору та вимогам законодавства ([1] стаття 16 частина 1).


якість житлово-

комунальної послуги


- сукупність  нормованих характеристик   житлово-комунальної  послуги,  що  визначає  її здатність задовольняти  встановлені  або  передбачувані   потреби споживача відповідно до законодавства  ([1] стаття 1 частина 1).


кількісний показник

житлово-комунальних

послуг

- одиниця виміру для обчислення  обсягу отриманої  споживачем  послуги, визначена відповідно до вимог  нормативів,  норм,  стандартів, порядків і правил згідно з законодавством  ([1] стаття 1 частина 1).


Договір на надання послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що укладається виконавцем із споживачем - фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, є договором приєднання  ([1] стаття 26 частина 7).


Перелік житлово-комунальних послуг, що надаються споживачу, залежить від рівня благоустрою відповідного будинку (споруди) ([1] стаття 16 частина 2).


Комунальні послуги надаються споживачам безперебійно, виключно за винятком часу перерв на:

1) проведення ремонтних і профілактичних робіт виконавцем (виробником) за графіком, погодженим з виконавчими органами місцевих рад або місцевими державними адміністраціями згідно з нормативними документами. Допустима тривалість перерв у наданні послуг, їх періодичність встановлюються Кабінетом Міністрів України на підставі стандартів, нормативів, норм, порядків та правил експлуатації, проведення випробувань теплових мереж, поточного і капітального ремонтів, реконструкції об'єктів житлового фонду;

2) міжопалювальний період для систем опалення, рішення про початок та закінчення якого приймається виконавчими органами відповідних місцевих рад або місцевими державними адміністраціями виходячи з кліматичних умов;

3) ліквідацію наслідків аварій або дії обставин непереборної сили ([1] стаття 16 частина 3).


Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, МАЮТЬ ПРАВО тимчасово визначати інші норми споживання, якості та режими надання житлово-комунальних послуг з урахуванням технічних можливостей підприємств, кліматичних та інших місцевих умов ([1] стаття 16 частина 6).


норми споживання


- кількісні  показники  споживання житлово-комунальних послуг,  затверджені згідно із законодавством відповідними  органами  виконавчої  влади  та  органами  місцевого самоврядування  ([1] стаття 1 частина 1).


Споживач ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ забезпечити доступ до мережі, арматури, засобів обліку, розподільчих систем представників виконавця (виробника) за наявності в них відповідного посвідчення  ([1] стаття 17 частина 1).


Споживач МАЄ ПРАВО:

1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг;

2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;

4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;

5) на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;

6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;

8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України ([1] стаття 20 частина 1).


Споживач МАЄ ПРАВО на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу  ([1] стаття 20 частина 2).


   Споживач ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

1) укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору;

2) своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з власної вини;

3) забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;

4) за власний рахунок ремонтувати та міняти санітарно-технічні прилади і пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

5) оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом;

6) дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;

7) допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця/виробника в порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку;

8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

9) своєчасно проводити підготовку жилого будинку, помешкання (в якому він проживає або яке належить йому на праві власності) та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законом чи договором розмірах ([1] стаття 20 частина 3).


Виконавець МАЄ ПРАВО:

1) розробляти і подавати на затвердження розрахунки щодо рівня цін/тарифів на житлово-комунальні послуги в порядку, встановленому законодавством;

2) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

3) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості цих робіт;

4) доступу в приміщення, будинки і споруди для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів обліку в порядку, визначеному законом і договором  ([1] стаття 21 частина 1).


Виконавець ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

1) забезпечувати своєчасність та відповідну якість житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення систем управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень;

3) підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором;

4) надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

5) своєчасно проводити підготовку жилого будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

6) розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

7) утримувати в належному технічному стані, здійснювати технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж, вживати заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг у терміни, встановлені договором та/або законодавством;

8) сплачувати споживачу компенсацію за перевищення встановлених термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт у розмірі, визначеному договором або законодавством;

9) вести облік вимог (претензій) споживачів у зв'язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт;

10) своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини  ([1] стаття 21 частина 2).


Виробник МАЄ ПРАВО видавати дозволи і технічні умови на підключення споживачів до відповідних централізованих інженерних мереж у встановленому законодавством порядку  ([1] стаття 22 частина 1).


Органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)  ([1] стаття 31 частина 3).


Розмір плати за комунальні послуги розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів та показань засобів обліку або за нормами, затвердженими в установленому порядку  ([1] стаття 32 частина 2).


Розмір плати за утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій встановлюється залежно від капітальності, рівня облаштування та благоустрою  ([1] стаття 32 частина 3).


Порядок подання фізичними особами, що не є суб'єктами підприємницької  діяльності,  -  власниками  засобів вимірювальної техніки  (результати вимірювань якими використовуються для здійснення  розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію,  газ і воду) на періодичну повірку цих  засобів та оплати  за  роботи,  пов'язані  з  повіркою,  встановлюється Кабінетом Міністрів України. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) зазначених засобів вимірювальної техніки здійснюються  за  рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання  ([2] стаття 28 частина 3).


ПОСЛУГИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ, ПОСТАЧАННЯ ХОЛОДНОЇ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ


ПОСЛУГИ З ГАЗОПОСТАЧАННЯ


ПОСЛУГИ З ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ


ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ ЖИЛИХ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ  


ПОСЛУГИ ГУРТОЖИТКІВ


Назад в розділ

До змісту

Яндекс.Метрика