10.5.2. НАДАННЯ ПОСЛУГ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ


Нормативна база:


1. Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 р. № 375-VI.


Складовими державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей є:

- нормативи матеріально-технічного  забезпечення  дитячих закладів  оздоровлення та відпочинку інвентарем та обладнанням для надання медичних послуг, організації виховного процесу та дозвілля дітей;

- нормативи розміщення  дітей для оздоровлення та відпочинку на території, у будинках і приміщеннях дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- норми забезпечення  дітей  повноцінним  харчуванням у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку  відповідно  до  фізіологічних потреб і енерговитрат  ([1] стаття 9 частина 2).


державні  соціальні

стандарти  оздоровлення

та відпочинку дітей


- встановлені законами,  іншими нормативно-правовими  актами соціальні  норми  і  нормативи  або  їх  комплекс,  на  базі  яких визначаються  рівні  основних  державних  соціальних гарантій щодо забезпечення  необхідними  послугами  з оздоровлення та відпочинку дітей  ([1] стаття 1).


оздоровлення

- комплекс  спеціальних  заходів  соціального, виховного,   медичного,  гігієнічного, спортивного  характеру, спрямованих  на  поліпшення  та  зміцнення  фізичного і психічного стану  здоров'я  дітей,  що  здійснюються   в   дитячому   закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни  ([1] стаття 1).


відпочинок


- комплекс   спеціальних   заходів   соціального, виховного,  медичного,  гігієнічного,  спортивного  характеру,  що забезпечують організацію дозвілля дітей,  відновлення  фізичних  і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни  ([1] стаття 1).


Страхування дітей під час перебування в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку здійснюється відповідно до законодавства  ([1] стаття 11).


Оздоровлення  та  відпочинок  дітей  може  здійснюватися у дитячих  закладах  оздоровлення  та  відпочинку протягом   року, сезонно, під час канікул, цілодобово, протягом дня.

Діти віком від 7 до 18 років перебувають у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку самостійно.

Діти віком від 4 до 6 років перебувають у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку разом із батьками або іншими законними представниками.

Перебування   разом  з  дітьми  у  закладах  оздоровлення  та відпочинку  сіб, зазначених в абзацах третьому, п'ятому і шостому цієї   частини,   здійснюється   за  рахунок  коштів  таких  осіб, благодійної  допомоги  тощо  ([1] стаття 13 частина 1).


До дитячих закладів оздоровлення належать:

- дитячий заклад санаторного типу;

- дитячий центр;

- позаміський заклад оздоровлення та відпочинку ([1] стаття 14 частина 1).

дитячий заклад

санаторного типу


- заклад, у  якому  діти перебувають цілодобово і де поряд з оздоровчими надається комплекс медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану їхнього здоров'я, запобігання   захворюванням. З  урахуванням  природно-кліматичних умов, наявної лікувально-оздоровчої бази,  кадрового забезпечення такі заклади можуть бути спеціалізованими  ([1] стаття 14 частина 1).


дитячий центр


- заклад,  що функціонує протягом року, в якому діти  перебувають  цілодобово.  Центр має відповідне  кадрове забезпечення, спеціально відведену територію, матеріально-технічну базу,   які   відповідають  санітарно-гігієнічним   нормам, для організації  оздоровлення, відпочинку та навчання дітей  ([1] стаття 14 частина 1).


позаміський заклад

оздоровлення  та відпочинку


- заклад,  що функціонує протягом року, сезонно або під час  канікул,  у  якому діти  перебувають  цілодобово.  Заклад  повинен  мати  спеціально відведену територію,  що знаходиться  в  курортній  або  заміській зоні,матеріально-технічну  базу, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, кадрове забезпечення для організації оздоровлення.  Відповідний  заклад  також може належати до закладу відпочинку  ([1] стаття 14 частина 1).


До дитячих закладів відпочинку належать:

- табір з денним перебуванням;

- дитячий заклад праці та відпочинку;

- наметове містечко  ([1] стаття 14 частина 2).


табір з денним

перебуванням


- табір, тимчасово утворений у навчальному  закладі, закладі культури, охорони здоров'я, фізичної культури  та  спорту,  в  якому  забезпечується належний догляд за дітьми,  виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів і де діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин  ([1] стаття 14 частина 2).


дитячий заклад  

праці та відпочинку


- заклад з денним або цілодобовим перебуванням, в якому заклад з денним або цілодобовим  перебуванням,  у  якому   поряд  з  відпочинком організовується трудова  діяльність  з  метою формування у дітей трудових інтересів і навичок  ([1] стаття 14 частина 2).


наметове містечко


- тимчасово  діючий  заклад  з  денним  або цілодобовим  перебуванням,  облаштований  на спеціально відведеній території,  що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та нормам, у якому здійснюється комплекс заходів, спрямованих на формування у дітей  навичок  безпечної   життєдіяльності,   самообслуговування, колективізму  ([1] стаття 14 частина 2).


Прийом дитини до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку здійснюється за наявності путівки  ([1] статья 23).


путівка до дитячого закладу

оздоровлення та відпочинку


- документ,  який засвідчує  право  дитини  на  отримання  послуг  з оздоровлення  та відпочинку,  умови перебування в такому закладі і визначає вартість та перелік послуг з оздоровлення  та  відпочинку для однієї дитини в конкретному закладі ([1] стаття 23).


Оздоровчі, відпочинкові та профільні зміни можуть комплектуватися одночасно дітьми всіх вікових груп. Перерва  між змінами не має бути менше двох днів  ([1] стаття 14 частина 3).


оздоровча зміна


- період  перебування  дитини  в   дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку ([1] стаття 1).


відпочинкова зміна  


- період  перебування  дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів  ([1] стаття 1).


профільна зміна

(туристична,  спортивна,

додаткової  освіти: юних

біологів,  математиків,

екологів тощо)

- період перебування дитини в дитячому закладі  оздоровлення  та  відпочинку, протягом якого  дитина  крім  послуг  з  оздоровлення та відпочинку отримує комплекс послуг,  спрямованих на  розвиток  певних  здібностей  та інтересів ([1] стаття 1).


Дитячий   заклад  оздоровлення  та  відпочинку  МАЄ ПРАВО відмовити у прийомі дитини до закладу в разі:

- відсутності путівки;

- невідповідності віку дитини встановленим вимогам;

- відсутності у  дитини,  яка  прибула   на   оздоровлення   та відпочинок  до дитячого закладу,  медичної довідки встановленого зразка, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я  ([1] стаття 18 частина 1).


Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

- створити дитині  безпечні  умови   перебування,   забезпечити охорону   її   життя   і   здоров'я,   особистого  майна,  надання невідкладної медичної допомоги, страхування від нещасного випадку, реалізацію освітніх програм та змістовного дозвілля тощо;

- у разі  виникнення  обставин  непереборної  сили  забезпечити негайну  евакуацію  і  відправлення  дитини  до  місця  постійного проживання;

- у разі  захворювання  дитини  організувати її лікування та за потреби доставлення до місця постійного проживання;

- забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей ([1] стаття 19 частина 1).


Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, що повністю фінансуються з державного або місцевих бюджетів, можуть надавати платні послуги  відповідно  до переліку,  затвердженого Кабінетом Міністрів України  ([1] стаття 26 частина 1).


До дитячого закладу оздоровлення та відпочинку діти можуть прибувати з батьками, іншими законними представниками або у складі груп з особами, які їх супроводжують  ([1] стаття 28 частина 1).


Кожна  група  до  15  дітей забезпечується особою,  яка їх супроводжує.  На  кожну  групу  від  30  до  45  дітей   додатково призначається  один медичний працівник  ([1] стаття 28 частина 4).


Супроводження груп дітей до або з  місць  оздоровлення  та відпочинку здійснюється безоплатно працівниками органів внутрішніх справ ([1] стаття 28 частина 7).


Діти під час перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку МАЮТЬ ПРАВО:

- на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права
дитини, на охорону життя,  здоров'я і власного майна, повагу  до  їх  гідності,  вільне висловлювання власних поглядів і переконань;

- на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або травмування;

- самостійно обирати   види   діяльності,  дозвілля,  участь  в освітніх, оздоровчих програмах закладів;

- здобувати у  передбачених  законодавством   випадках   освіту згідно з державними стандартами освіти;

- отримувати зазначені в путівці послуги з оздоровлення та відпочинку, в тому числі платні;

- на раціональне харчування;

- брати участь в управлінні дитячим  закладом  оздоровлення  та відпочинку;

- звертатися до адміністрації закладу для отримання інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;

- у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, у тому числі заміни вихователя  ([1] стаття 30 частина 1).


Діти під час перебування у дитячих  закладах  оздоровлення та відпочинку ЗОБОВ'ЯЗАНІ виконувати правила  внутрішнього розпорядку цих закладів  ([1] стаття 30 частина 2).


Порушення вимог внутрішнього розпорядку дитячого закладу оздоровлення  та  відпочинку  тягне  за собою негайне відрахування дитини із закладу та відправлення до місця  постійного  проживання за рахунок батьків або інших законних представників  ([1] стаття 17).


Батьки або інші законні представники дітей МАЮТЬ ПРАВО:

- ознайомитися із  статутом  дитячого  закладу  оздоровлення та відпочинку,  правилами  перебування  дитини  у  закладі,   змістом освітніх,  оздоровчих, медичних програм або програм відпочинку, в яких братиме участь дитина;

- захищати права та законні інтереси дитини  в  разі  отримання від неї відповідної інформації;

- звертатися до адміністрації дитячого закладу оздоровлення та відпочинку,  його засновника (власника),  органів виконавчої влади та  органів  місцевого  самоврядування,  утворених  ними  комісій, та  інших  робочих органів з питання поліпшення роботи дитячого закладу  оздоровлення  та  відпочинку  ([1] стаття 31 частина 1).


Батьки або інші законні представники дітей ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

- забезпечити дитину на час перебування у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку необхідним  одягом,  взуттям,  засобами гігієни;

- провести з дитиною превентивну роботу щодо  запобігання шкідливим звичкам;

- забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;

- надавати інформацію працівникам дитячого закладу оздоровлення та відпочинку,  особам, які супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;

- відвідувати дитину  в  закладі  та  у  терміни,  визначені  у путівці, забрати її із закладу;

- відшкодувати заподіяні дитячому закладу оздоровлення та відпочинку збитки внаслідок недисциплінованої поведінки дитини;

- у разі прийняття рішення адміністрацією дитячого закладу оздоровлення та відпочинку про дострокове відправлення дитини до постійного місця  проживання за недисциплінованість та у разі неможливості  батьків або інших законних представників забрати дитину з дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, відшкодувати витрати, понесені  цим  закладом,  на  супроводження  дитини  до постійного місця проживання  ([1] стаття 31 частина 2).


Призначення  керівників  дитячих  закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється засновниками (власниками) з числа осіб, які мають, як правило, вищу освіту за профілем (охорона здоров'я, освіта,  спорт,  культура) і стаж роботи з дітьми не  менше  п'яти років ([1] стаття 32 частина 1).


Працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку ЗОБОВ'ЯЗАНІ:
- виконувати   правила   внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

- берегти життя   та  здоров'я  дітей,  захищати  їх  інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя  ([1] стаття 33 частина 3).


Назад в розділ

До змісту

Яндекс.Метрика