10.7.3. ПОСЛУГИ АТРАКЦІОНІВ


Нормативна база:


1. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» від 01.03.2006 р. № 110.


Суб'єкти господарювання, які мають намір експлуатувати атракціони, віднесені до атракціонів підвищеної  небезпеки, а також дитячі механізовані атракціони, МАЮТЬ отримати дозвіл територіального органу з нагляду за охороною  праці  ([1] пункт 10.1).


атракціон


- пристрій  або  комбінація  пристроїв,  які пересувають або  спрямовують  відвідувача  (відвідувачів)  заданою траєкторією або в певній зоні з метою розваги,  або інші пристрої, використовувані  в  місцях  дозвілля  населення  для  розваги  й активного  відпочинку  ([1] пункт 2.1.1).


Дія цих Правил поширюється на суб'єктів господарювання, які   здійснюють   виготовлення,  монтаж,  ремонт,  реконструкцію, налагодження і забезпечення безпечної експлуатації стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів таких типів:

- катальні механізовані  та  немеханізовані, у тому числі каруселі,  гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо;

- атракціони з  еластичними  елементами (катапульти,  стрибки з висоти на еластичному тросі тощо);

- водні, у тому числі гірки, спуски тощо;

- спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо;

- обладнання дитячих   ігрових   майданчиків,   у   тому  числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо  ([1] пункт 1.2).атракціон  стаціонарний

- атракціон,  призначений для одноразового монтажу на місці експлуатації  ([1] пункт 2.1.9).


атракціон пересувний


- атракціон,  установлюваний,  як правило,  на спеціально  підготовлений  майданчик  або  фундамент, конструкція  якого  допускає  його  демонтаж,  транспортування  та монтаж на іншому місці експлуатації  ([1] пункт 2.1.8).


атракціон мобільний


- атракціон,  оснащений пристроями для транспортування  і  багаторазового  оперативного  монтажу (демонтажу)  ([1] пункт 2.1.7).


атракціон механізований  

- атракціон,   у   якому відвідувачі   пересуваються   завдяки  різним  видам  енергії,  за винятком енергії людини (людей) і (або) сили тяжіння ([1] пункт 2.1.5).


атракціон немеханізований


- атракціон,  у  якому відвідувачі пересуваються тільки завдяки енергії людини (людей)  і (або) сили тяжіння   ([1] пункт 2.1.6).


катальна гора


- атракціон,  що має складну  (рейкову) трасу  руху  пасажирських модулів (посадкових місць) під дією сили тяжіння та інерції  ([1] пункт 2.1.17).


карусель


- катальний  атракціон,  пасажирські   модулі (посадкові місця) якого переміщуються круговою траєкторією навколо дійсної або уявної осі,  розташованої вертикально,  похило або  зі змінним кутом нахилу  ([1] пункт 2.1.19).


гойдалка


- обладнання,   що   приводиться   в   рух відвідувачем,   який   перебуває   нижче   шарніра,   щодо   якого здійснюється хитання ([1] пункт 2.1.20).


качалка


- атракціон,    посадкові    місця    якого розгойдуються на опорних елементах  ([1] пункт 2.1.21).


гірка


- конструкція  з  похилою поверхнею ковзання, якою відвідувач (дитина) спускається донизу під дією сили тяжіння  ([1] пункт 2.1.37).


колесо  огляду


- атракціон,  посадкові  місця якого переміщуються круговою траєкторією навколо горизонтальної осі ([1] пункт 2.1.22).


вежа


- атракціон   з   поступальним   переміщенням пасажирських модулів (посадкових місць) вертикальними напрямними  ([1] пункт 2.1.14).


дорога


- атракціон  з  поступальним  переміщенням пасажирських  модулів  (посадкових  місць)   горизонтальними   або похилими напрямними  ([1] пункт 2.1.16).


автодром


- атракціон  з  транспортними  засобами, розташованими  в  спеціально   обладнаній   зоні   та   керованими відвідувачами  ([1] пункт 2.1.13).


катапульта


- атракціон,   на   якому  переміщення відвідувачів (пасажирських модулів, посадкових місць) здійснюється завдяки енергії розтягнутих еластичних (гумових) елементів  ([1] пункт 2.1.18).


водний атракціон


- атракціон,   експлуатація   та розважальний ефект якого спричиняється використанням води ([1] пункт 2.1.61).


атракціон  спортивний


- атракціон,  призначений для розвитку рухових навичок,  фізичної підготовки ([1] пункт 2.1.10).


Правила включають наступні розділи:

1. Загальні положення (пункти 1.1 – 1.4)

2. Визначення термінів (пункти 2.1.1 – 2.1.92)

3. Небезпека, пов'язана з експлуатацією атракціонів (пункти 3.1 – 3.2)

4. Вимоги до території атракціонного комплексу (пункти 4.1 – 4.30)

5. Вимоги безпеки до конструкції атракціонів і їх складових частин (пункти 5.1 – 5.24)

6. Вимоги до атракціонів і їх складових частин, придбаних за кордоном (пункти 6.1 – 6.2)

7. Вимоги до виготовлення атракціонів (пункти 7.1 – 7.5)

8. Вимоги до монтажу атракціонів (пункти 8.1 – 8.4)

9. Вимоги до реконструкції і ремонту атракціонів (пункти 9.1.1 – 9.1.10)

10. Вимоги до експлуатації атракціонів (пункти 10.1 – 10.6)

11. Цивільний захист у сфері техногенної безпеки (пункти 11.1 – 11.7)

12. Порядок розслідування аварій і нещасних випадків

13. Відповідальні за порушення правив


Дія цих Правил не поширюється на:

- видові та ігрові атракціони;

- надувні атракціони, у тому числі водні;

- атракціони, у яких використовуються тварини;

- лабіринти, кімнати сміху  ([1] пункт 1.3).


атракціон видовий


- атракціон, що розважає відвідувача видовими ефектами   ([1] пункт 2.1.2).


атракціон  ігровий


- атракціон,    що    розважає відвідувачів грою або діяльним заняттям  ([1] пункт 2.1.4).


Власники будівель та споруд, атракціонів, інших об'єктів такого типу ПОВИННІ забезпечити:

- підготовку та належний технічний стан споруд,  атракціону  та інших об'єктів,  дотримання технічних норм, підготовку штатного та позаштатного обслуговуючого персоналу;

- відповідність шляхів евакуації, справність електрообладнання;

- системи оповіщення глядачів для подачі будь-якої інформації;

- проведення роз'яснювальної роботи з відвідувачами, особливо з дітьми,  пропаганди  правил  поведінки  учасників  і  глядачів   з використанням наочної агітації, місцевої радіотрансляційної мережі тощо;

- розміщення на  спорудах  знаків безпеки,  покажчиків,  правил поведінки відвідувачів, планів евакуації та інструкцій;

- інформування відвідувачів і глядачів про правила поведінки та дій у надзвичайних ситуаціях ([1] пункт 11.5).


відвідувач


- особа,  яка одержує,  замовляє або має намір  одержати  або  замовити  для  особистих  потреб  розваги  з використанням атракціонів  ([1] пункт 2.1.60).


Залежно від  видів  небезпек,  що  виникають  під  час користування,  експлуатації та обслуговування, до обладнання підвищеної небезпеки для життя відвідувачів і обслуговувального персоналу належать:

- атракціони з механізованим приводом з підійманням  посадкових місць  (відвідувачів)  від  рівня  посадкової  площадки на висоту: більше 2 метрів -  для  дитячих  атракціонів  і  3  метрів  -  для дорослих незалежно від швидкості обертання;

- каруселі з механізованим приводом: вертикальні, горизонтальні, нахилені, із складною траєкторією руху - з лінійною швидкістю посадкових місць більше 0,5  м/с  незалежно  від  висоти підіймання;

- автомобілі, що зіштовхуються, швидкісні автомобілі, картинг з вільною траєкторією руху самохідних засобів (електромобілів) без підіймання, швидкість руху яких більше 4 м/с;

- атракціони будь-якої конструкції з лінійною швидкістю руху посадкових місць (відвідувачів) більше 5 м/с;

- гойдалки механізовані та немеханізовані,  які обертаються або з кутом відхилу посадкових місць на величину  більше  45  град.  і підійманням кабін (посадкових місць) більше 1,5 м;

- атракціони механізовані з гідравлічним   або   пневматичним приводом посадкових місць (кабін, платформ);

- вежі вільного падіння;

- атракціони з  еластичними  елементами (катапульти,  стрибки з висоти на еластичному канаті тощо)  ([1] пункт 3.1.3).


Частина  території  атракціону  або  біля  нього,  де відвідувачам перебувати небезпечно, ПОВИННА бути або обгороджена, або  її  межі  мають  бути чітко відзначені так,  щоб унеможливити проникнення відвідувачів у небезпечну зону  ([1] пункт 10.6.9).


Залежно від типу атракціону МАЮТЬ застосовуватися такі системи обмеження доступу:

1) візуальні  системи,  розраховані  винятково  на  візуальне сприйняття:  кольорові  смуги на підлозі або обмежувальні виступи, стовпчики, конуси тощо;

2) гнучкі   системи,   виконані  із  гнучких  елементів  типу ланцюжків, стрічок тощо, розраховані на візуальне сприйняття, а не фізичне стримування;

3) жорсткі   системи,   виконані   з  жорстких конструкцій (огородження, бар'єри тощо), здатних сприймати горизонтальні навантаження  ([1] пункт 4.11).


Гойдалки, призначені для дітей до трьох років, МАЮТЬ бути відділені від призначених для дітей старших вікових груп  ([1] пункт 5.17.14).


Максимальна   швидкість  автомобілів  на  швидкісних трасах МАЄ бути не більше 8,33 м/с (30 км/год).

Максимальна швидкість  автомобілів,  якими  користуються діти молодше 8 років без супроводу дорослих,  на  швидкісній  трасі  НЕ ПОВИННА перевищувати 1,11 м/с (4 км/год)  ([1] пункт 5.19.23).


Місця  для  стрілянини стрілами з оперенням або м'якими кулями МАЮТЬ бути розділені перегородками  ([1] пункт 5.24.20).


Оператори нижчеперелічених типів атракціонів  ПОВИННІ бути не молодше 18 років:

а) будь-яких атракціонів,  що перевозять  відвідувачів,  крім тих,  що повільно рухаються, призначених у першу чергу для дітей, але не підпадають під вимоги підпункту "в" цього пункту;

б) тирів, що використовують небезпечні метальні снаряди;

в) атракціонів, розташованих у будь-яких закритих приміщеннях,  розрахованих більш ніж на 30 чоловік і призначених у першу чергу для дітей.

У інших випадках оператори або службовці, що виконують відповідальні з погляду безпеки обов'язки, повинні бути не молодше 16 років  ([1] пункт 10.4.8).


оператор атракціону


- працівник,  призначений суб'єктом господарювання  і  відповідальний  за керування атракціоном,  якщо атракціон доступний для відвідувачів  ([1] пункт 2.1.29).


Відвідувачів  НЕ МОЖНА саджати на пасажирські місця, обладнання або фіксація яких несправні  ([1] пункт 10.6.4).


Відвідувачів НЕОБХІДНО чітко і ясно проінструктувати щодо необхідності дотримання правил поводження під час поїздки  ([1] пункт 10.6.5).


У випадку  темних  атракціонів  МАЄ  бути  докладно описана  процедура  доставки відвідувачів до виходу  ([1] пункт 10.6.8).


Атракціони НЕ ПОВИННІ  експлуатуватися за несприятливих погодних умов,  які можуть вплинути на умови роботи, стійкість  положення  або  безпеку  відвідувачів  ([1] пункт 10.6.12).


НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ  стягувати плату під час поїздки на атракціонах,  що швидко рухаються,  якщо зміна пози під  час  руху може  привести  до значного ризику для відвідувачів або персоналу. На  інших  атракціонах  плата  за  користування  атракціоном  може стягуватися   під   час   поїздки  тільки  в  тому  випадку,  якщо відвідувачам не доводиться одночасно самим  керувати  транспортним засобом,   тримати   дітей   або  триматися  за  будь-яку  частину атракціону,  що  є   елементом   системи   безпечного   розміщення відвідувачів  ([1] пункт 10.6.13).


Якщо  очевидно,  що  деякі  відвідувачі  через  свої фізичні  дані  можуть  піддатися  небезпеці  під  час користування конкретними атракціонами, то таким відвідувачам не можна дозволяти користуватися  цими  атракціонами,  якщо  тільки  немає можливості забезпечити їх додатковими засобами захисту. Заборона користування атракціоном   для  розваг  на  підставі  медичних  показників  або міркувань безпеки не є дискримінацією  ([1] пункт 10.6.16).


Якщо частини атракціону або відвідувачі розгойдуються на  висоті  менше 2,5  м  над  землею,  доступ  відвідувачів  до  цих  зон  МАЄ бути унеможливлений  ([1] пункт 10.6.17).


Для відвідувачів, котрі очікують, за необхідності МАЮТЬ бути передбачені безпечні місця,  доступ на які  регулюється такими засобами,   як поруччя, турнікети, або забезпечений додатковий контроль  ([1] пункт 10.6.18).


Інформація для відвідувачів ПОВИННА бути представлена у вигляді правил поведінки і користування даним видом атракціону або інших  табличок, які  варто  викладати в ясній і зрозумілій формі, що унеможливлює різне тлумачення  ([1] пункт 10.6.20).


Якщо атракціон призначений тільки для дітей, зріст яких менше 140 см,  що приблизно відповідає віку 10 років або молодше,  то НЕОБХІДНО сповістити про це відвідувачів відповідними табличками  ([1] пункт 10.6.22).


Якщо буде потреба, додаткові  вказівки  (текстові попередження,  знаки,  сигнали,  символи)  ПОВИННІ  бути  нанесені безпосередньо на конструкцію.

Таблички, написи, піктограми тощо, які розташовуються  на обладнанні,  ПОВИННІ бути добре помітними і легко читатися відвідувачами та обслуговувальним персоналом  ([1] пункт 10.6.23).


Правила поведінки і користування  атракціоном  МАЮТЬ бути вивішені також у кабіні чи на робочому місці оператора  ([1] пункт 10.6.24).


Під  час  зупинки  транспортних  засобів для висадження чи посадки відвідувачів,  НЕОБХІДНО ужити заходів для утримання цих засобів у нерухомому положенні доти,  доки всі відвідувачі не вийдуть або не займуть свої місця,  засоби фіксації не будуть переведені в робоче положення і не буде звільнена зона посадки  ([1] пункт 10.6.27).


засоби фіксації


- складові  частини  атракціону (наприклад, сидіння, підніжки, поручні, дуги безпеки, штанги, паси тощо),  призначені  для  унеможливлення  переміщень відвідувачів з необхідної зони атракціону,  що виникають унаслідок дії  сил,  які виникають   під  час  роботи  атракціону,  або  поводження  самого відвідувача  ([1] пункт 2.1.59).


Якщо на атракціонах є сидіння, то під час  сеансу катання  відвідувачам,  які  перебувають  у  візках  або гондолах, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вставати на ноги  або  опускатися  на  коліна.  Якщо недотримання  цієї  вимоги може становити небезпеку,  то атракціон має бути зупинений.

У разі, якщо атракціони обладнані сидіннями, розрахованими на одного,  на  кожному  з  них  ПОВИНЕН перебувати   тільки   один відвідувач.

На атракціонах, призначених винятково для дітей, можуть кататися тільки діти  ([1] пункт 10.6.28).


Поїзд із візків на катальних горах НЕ ПОВИНЕН рушати із  зони   посадки   (висадження) доти, доки відвідувачі не розмістяться на своїх місцях у порядку, установленому настановою з експлуатації, та індивідуальні пристрої фіксації відвідувачів не будуть переведені в робоче положення.

Експлуатація атракціону  припиняється під час сильного вітру, поганої видимості або інших несприятливих погодних умов, якщо вони заважають  безпечній зупинці візків за допомогою гальм або їх руху колією.  Ці вимоги  поширюються  також  на  темні  атракціони,  що піддаються несприятливим впливам погоди  ([1] пункт 10.6.29).


Відвідувачам дозволяється  займати  місця  в  автомобілях  із двигунами  внутрішнього  згоряння  тільки під час зупинки всіх автомобілів. Ця вимога   не   стосується   автомобілів,   що зіштовхуються  ([1] пункт 10.6.31).


На  гойдалці з повним обертом без електричного приводу, на якій відвідувачі перебувають вниз головою протягом  короткого  часу,  у гондолі ПОВИНЕН перебувати тільки один відвідувач  ([1] пункт 10.6.32).


На каруселях зі стрілами, що  забезпечують вертикальне переміщення, і керованих самими відвідувачами, вмикання підіймання гондоли і центральної конструкції не повинне відбуватися до вмикання  приводу  обертання  каруселі.  Наприкінці роботи атракціону режим "Опускання" має здійснюватися так, щоб усі гондоли та центральна конструкція вже перебували у своїх нижчих точках до моменту вимикання приводу обертання каруселі  ([1] пункт 10.6.34).


На  каруселях,  сидячі   або   стоячі   місця   яких піднімаються  або  нахиляються, а  відвідувачам  доводиться міцно триматися,  щоб протистояти  відцентровим  силам,  підіймання  або нахил  не  повинен  починатися  доти,  доки швидкість не досягне необхідного значення. Опускання має  закінчуватися  до  того,  як швидкість знизиться нижче зазначеної величини  ([1] пункт 10.6.35).


На  каруселях  із  підвісними  сидіннями   необхідно стежити   за   тим,   щоб відвідувачі не розгойдувалися,  не зіштовхувалися,  не обертали  сидіння  та  не  висувалися  занадто далеко.  Робота  атракціону  МАЄ бути припинена,  якщо відвідувачі порушують кожну зі згаданих вище вимог.

На кожному сидінні ПОВИНЕН перебувати тільки один відвідувач  ([1] пункт 10.6.36).


На каруселях  з  візками,  призначеними  для  дітей, оператор і його помічники повинні перебувати навколо каруселі, щоб негайно вжити заходів у будь-якій небезпечній ситуації  ([1] пункт 10.6.37).


Відвідувачів  колеса  огляду  варто  розсаджувати  в гондолах у такому порядку, щоб забезпечити рівномірне навантаження на колесо.

Під час посадки  у  гондоли, що вільно гойдаються чи обертаються,  або  під  час  висадження  з них помічники оператора повинні втримувати гондоли  доти,  доки  відвідувачі  безпечно  не розмістяться в гондолах або не вийдуть із них  ([1] пункт 10.6.38).


Під час роботи атракціону необхідно, щоб відвідувачів не було скраю атракціону. Відвідувачі,   що   зісковзнули   з   обертової платформи,  повинні  негайно  залишити зону ковзання між обертовою платформою та краєм атракціону.

На атракціон НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ відвідувачі у взутті на високих каблуках або з металевою фурнітурою. НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ проносити на атракціон тварин,  парасольки,  тростини та інші подібні громіздкі або гострі предмети  ([1] пункт 10.6.39).


Відвідувачі можуть спускатися з гірок тільки  на  відповідній підстилці.

На гірки НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ відвідувачі у взутті  з  металевою фурнітурою або на високих каблуках.

НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ проносити на  атракціон  тварин,  парасольки, тростини та інші громіздкі або гострі предмети.

Діти до восьми років,  а інші відвідувачі на  їхнє  прохання, завжди повинні супроводжуватися помічником,  щоб пройти до початку спуску.  На  початку  проходу   МАЄ   бути   вивішене   відповідне попередження.   Зверху   і  наприкінці  гірки  повинні  перебувати помічники   в   кількості,   достатній   для надання    допомоги відвідувачам,   що  скочуються.  Помічники  ПОВИННІ  забезпечувати дотримання відвідувачами правил і, у першу чергу,  достатньої дистанції між відвідувачами  ([1] пункт 10.6.40).


Під час роботи силоміру НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ присутність глядачів у обгородженій зоні  ([1] пункт 10.6.41).


Відвідувачів тиру необхідно повідомити про те, що постріл має провадитися під прямим кутом до мішені,  а не навскіс, і  тільки  в  тому випадку,  коли всі присутні перебувають у безпечному положенні  ([1] пункт 10.6.42).


Кількість  відвідувачів,  допущених  на  платформи і трибуни, НЕ ПОВИННА перевищувати кількість місць на них  ([1] пункт 10.6.43).


Місця  розташування  водних  атракціонів  на  водних об'єктах  МАЮТЬ  бути обладнані медичним пунктом і рятувальним постом  ([1] пункт 10.6.46).


Назад в розділ

До змісту

Яндекс.Метрика