Розділ 21.5. ПОВНОВАЖЕННЯ ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ


Нормативна база:


1. Кримінальний Кодекс України, Закон від 05.04.2001 р. №2341-III

2. Закон Украини “Про державну податкову службу в Украині” від 04.12.1990 р. № 509-XII

3. Закон Украини “Про міліцію” від 20.12.1990 р. № 565-XII

4. Закон Украини“Про Антимонопольний комітет Украини” від 26.11.1993 р. № 3659-XII

5. Закон України «Проадвокатуру» від 19.12.1992 р. № 2887-XII

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III

7. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг від 12.07.2001 р. № 2664-III

8. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР

9. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 р. № 1789-XII

10. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР

11. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»від 19.11.1992 р. № 2801-XII

12. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 03.12.1990 р. № 507-XII

13. Закон України «Проосвіту»від 23.05.1991 р. № 1060-XII

14. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 р. N 2456-XII

15. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р. № 3425-XII

16. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»від 24.12.1993 р. № 3808-XII

17. Закон України «Про транспорт»від 10.11.1994 р. № 232/94-ВР

18. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР

19. Закон України «Про лікарські засоби»від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР

20. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР

21. Закон України «Про залізничний транспорт» від 04.07.1996 р. № 273/96-ВР

22. Закон України «Про безпечність і якість харчових продуктів» від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР

23. Закон України «Про кінематографію»від 13.01.1998 р. № 9/98-ВР

24. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів,фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» від 23.03.2000 р. № 1587-III

25. Закон України «Про курорти»від 05.10.2000 р. № 2026-III

26. Закон України «Про автомобільний транспорт»від 05.04.2001 р. № 2344-III

27. Закон України «Про поштовий зв'язок» від 04.10.2001 р. № 2759-III

28. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»від 10.01.2002 р. № 2918-III

29. Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» від 06.02.2003 р. № 486-IV

30. Закон України «Про поховання та похоронну справу»від 10.07.2003 року № 1102-IV

31. Закон України «Про телекомунікації»від 18.11.2003 р. № 1280-IV

32. Закон України «Про житлово-комунальні послуги»від 24.06.2004 р. № 1875-IV

33. Закон України «Про міський електричний транспорт»від 29.06.2004 р. № 1914-IV

34. Закон України «Про виноград та виноградне вино» від 16.06.2005 р. № 2662-IV

35. Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 р. № 375-VI

36. Закон України «Про культуру»від 14.12.2010 р. № 2778-VI

 

Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори ЗДІЙСНЮЮТЬ:

- прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням  законів підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм  власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами  ([9] стаття 1);

- захист від неправомірних посягань гарантованих Конституцією, іншими  законами  України  та міжнародними правовими актами  соціально-економічних,  політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина ([9] стаття 4);

-  нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян, вживання заходів до поновлення порушених прав, захисту законних  інтересів громадян, притягненя порушників до відповідальності ([10] стаття 29);

- нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров'я ([11] стаття 23).


Органи державної податкової  служби:

- ЗДІЙСНЮЮТЬ контроль за дотриманням порядку розрахунків із споживачами, а також контроль за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів, на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;

- здійснюють систематичний контроль за реалізацією алкогольних напоїв і тютюнових виробів і міри по вилученню, знищенню або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв і тютюнових виробів, які були незаконно вироблені (фальсифіковані) ([2] стаття 8).


Органи Міністерства внутрішніх справ України (міліція):

- СПРИЯЮТЬ в межах своєї компетенції державним органам у виконанні покладених на них законом обов'язків ([3] стаття 2);

- ЗОБОВ'ЯЗАНІ виявляти, запобігати, припиняти і розкривати злочини  ([3] стаття 10 частина 1 пункт 2);

- ЗОБОВ'ЯЗАНІ забезпечувати виконання загальнообов'язкових вирішень місцевих Рад народних депутатів по питаннях правил торгівлі в невстановлених місцях ([3] стаття 10 частина 1 пункт 26).


злочин


-  передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.

Не є злочином дія або бездіяльність,  яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння,  передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної  небезпеки,  тобто  не заподіяла   і  не  могла  заподіяти  істотної  шкоди  фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі ([1] стаття 11).


Органи Антимонопольного комітету України будують свою діяльність на принципах пріоритету прав споживачів і в практичній діяльності УПОВНОВАЖЕНІ:

- видавати господарюючим суб'єктам обов'язкові для виконання рішення про припинення порушень антимонопольного законодавства;

- вносити до органів влади обов'язкові для розгляду представлення щодо відміни ліцензій, виданих суб'єктам господарювання у разі порушення ними антимонопольного законодавства ([4] статті 4 і 7);

- здійснювати контроль за діяльністю учасників ринків  фінансових послуг і отримувати від них інформацію в межах повноважень, визначених законом ([7] стаття 21);

- здійснювати в межах своїх повноважень контроль за дотриманням законодавства України про рекламу щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції ([20] стаття 26).


Національний банк України ЗДІЙСНЮЄ:

- державне регулювання діяльності банків, нагляд за стабільністю банківської системи і захист інтересів вкладників і кредиторів банків ([6] статті 66 та 67);

- державне регулювання ринку банківських послуг ([7] стаття 21).


Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в межах своїх повноважень ЗДІЙСНЮЄ контроль за дотриманням законодавства України про рекламу щодо телерадіоорганізацій усіх форм власності ([20] стаття 26).


Міністерство  юстиції  України,  головні управління юстиції  в  областях, містах Києві і Севастополі ПРОВОДЯТЬ перевірку організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів ([15] стаття 18).


Міністерство освіти України, міністерства і відомства України,  яким  підпорядковані навчальні заклади, Вища атестаційна комісія України відносяться до державних органів управління освітою в Україні ([13] стаття 11).


Міністерство транспорту України, місцеві Ради народних  депутатів та інші спеціально уповноважені на те органи відповідно до їх компетенції ЗДІЙСНЮЮТЬ державне управління в галузі транспорту ([17] стаття 4).


Міністерство фінансів України в межах своїх повноважень ЗДІЙСНЮЄ контроль за дотриманням законодавства України про рекламу державних цінних паперів ([20] стаття 26).


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в межах своїх повноважень ЗДІЙСНЮЄ:

- державне регулювання ринків фінансових послуг щодо ринків цінних  паперів та похідних  цінних  паперів ([7] стаття 21);

- контроль за дотриманням законодавства України про рекламу щодо реклами на фондовому ринку ([20] стаття 26).


Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг ЗДІЙСНЮЄ державне регулювання ринків фінансових послуг щодо інших ринків фінансових    послуг  ([7] стаття 21).


Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізніця»), підпорядкована центральному органу виконавчої влади в галузі транспорту, здійснює управління залізницями та іншими підприємствами залізничного транспорту, що належать до загальнодержавної власності ([21] стаття 4).


Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України і безпосередньо підпорядкованими їй інспекціями в областях, містах Києві і Севастополі є спеціальним органом державного контролю якості  лікарських засобів ([19] стаття 14).


Державні інспектори з питань інтелектуальної власності ЗДІЙСНЮЮТЬ контроль за виконанням цього Закону особами,  що поширюють екземпляри аудіовізуальних творів, фонограм,  відеограм,  комп'ютерних програм,  баз даних ([24] стаття 12).


Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства РОЗГЛЯДАЄ справи щодо порушення вимог Закону про виноград і провину ([34] стаття 15).


Центральний орган виконавчої влади з питаньх житлово-комунального господарства і центральний  орган  виконавчої влади у галузі транспорту в межах відповідних повноважень ЗДІЙСНЮЮТЬ забезпечення реалізації державної політики у сфері міського електричного транспорту  ([33] стаття 8).


Центральні органи виконавчої влади і інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень ЗДІЙСНЮЮТЬ контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері  житлово-комунальних послуг  ([32] стаття 9).


Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації ЗДІЙСНЮЮТЬ державний контроль технічного стану централізованого питного водопостачання  ([28] стаття 43).    


Центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку та інші органи виконавчої влади відповідно до закону ЗДІЙСНЮЮТЬ державне управління у сфері телекомунікацій  ([31] стаття 13).


Уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку ЗДІЙСНЮЄ реалізацію державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку  ([27] стаття 8).  


Центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту ЗАБЕЗПЕЧУЄ проведення державної політики на автомобільному транспорті через урядові органи державного управління на автомобільному транспорті, службу  міжнародних автомобільних перевезень та місцеві органи  виконавчої  влади  і органи місцевого самоврядування ([26] стаття 6).


Центральний орган виконавчої влади в галузі туризму, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, а також інші органи в межах їх компетенції ЗДІЙСНЮЮТЬ регулювання в галузі  туризму ([18] стаття 7).


Центральний орган виконавчої влади, що ЗАБЕЗПЕЧУЄ формування державної політики з питань сім’ї та дітей, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику  з питань сім’ї та дітей, міністерства та інші центральні органи  виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади  оздоровлення  та  відпочинку,  місцеві  органи виконавчої влади  та органи місцевого самоврядування належать до системи оздоровлення та відпочинку дітей ([35] стаття 4).


Центральний орган виконавчої влади, що ЗАБЕЗПЕЧУЄ формування державної політики у сферах культури та мистецтв, визначає перспективи та напрями розвитку і зміст спеціальної освіти у сферах культури і мистецтв ([36] стаття 22).


Центральний орган виконавчої влади, що ЗАБЕЗПЕЧУЄ формування державної політики у сфері фізичної  культури  і  спорту і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної  культури  і  спорту, за сприяння інших органів державної влади і органів місцевого самоврядування здійснює державне управління фізичною культурою і спортом ([16] стаття 5).


Центральний орган виконавчої влади охорони навколишнього природного середовища є спеціально уповноваженим органом державного управління в  галузі організації, охорони і  використання  природного заповідного фонду ([14] стаття 11).


Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у галузі карантину рослин ЗДІЙСНЮЄ державний контроль і нагляд за якістю і безпекою продуктів вилову і харчової  продукції  з  них під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання, утилізації або  знищення  і  надання послуг у сфері ресторанного господарства ([29] стаття 11).


Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики України, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і їх виконавські органи ЗДІЙСНЮЮТЬ організацію діяльності в галузі  поховання померлих  ([30] стаття 8).


Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у галузі охорони здоров'я ЗДІЙСНЮЄ державний контроль і нагляд за якістю і  безпекою  продуктів вилову і харчової продукції  з  них під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання,  утилізації  або  знищення  і  надання послуг у сфері ресторанного господарства ([29] стаття 11).


Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології і сертифікації ЗДІЙСНЮЄ державний контроль і нагляд за якістю і безпекою  продуктів вилову і  харчової  продукції з них під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання, утилізації або  знищення  і  надання послуг у сфері ресторанного господарства ([29] стаття 11).


Місцеві органи виконавчої влади у сфері стандартизації  ЗДІЙСНЮЮТЬ державний контроль  якості  питної  води  ([28] стаття 43).


Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питаннях діяльності курортів, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, інші органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування ЗДІЙСНЮЮТЬ управління у сфері  діяльності  курортів ([25] стаття 38).


Офіційні лікарі ветеринарної медицини (в межах своєї компетенції) ЗДІЙСНЮЮТЬ державний ветеринарно-санітарний  контроль  та  нагляд з метою забезпечення епізоотичного благополуччя при  надходженні  та переробці сировини тваринного походження, а також контроль за дотриманням необхідних ветеринарно-санітарних, санітарних (гігієнічних) вимог щодо забезпечення безпеки  готової  продукції тваринного походження ([22] стаття 34).


Уповноважений орган і його органи на місцях ЗДІЙСНЮЮТЬ державний нагляд за страховою діяльністю з метою дотримання вимог законодавства України про страхування і захисту інтересів страхувальників  ([8] стаття 35).


Органи, на які покладений контроль за додержанням державної дисципліни цін при встановленні і застосуванні державних фіксованих і регульованих цін і тарифів, у взаємодії з профспілками, спілками споживачів і іншими громадськими організаціями, КОНТРОЛЮЮТЬ правомірність застосування цін і тарифів і дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції ([12] стаття 13).


Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі утворюються для визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів ([5] стаття 13).


Місцевими органами управління кінематографією є органи, визначені обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним  органом виконавчої влади у галузі кінематографії ([23] стаття 9).


Назад в розділ

До змісту

Яндекс.Метрика