1) ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИЗахідний районний суд


м. БулатовськаПозивач:

Шалова Кіра Георгіївна


вул. Липова, 18, кв. 257


м. Булатовськ, 99050Відповідач:

Фізична особа-підприємець


Фомкин Ілля Сергійович
Місце реєстрації:


пр. Леніна, 16, кв. 12


м. Булатовськ, 99052
Місце здійснення діяльності:


вул. Червоного Перекопу, 67-б


м. Булатовськ, 99057Судовий збір:

Звільнений від сплати судового збору


на підставі п. 7 ст. 5 Закону України


«Про судовий збір»


ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення заборгованості за договором і відшкодуванням морального збитку


Між Шалової Кірою Георгіївною (далі - Позивач) і Фізичною особою-підприємцем Фомкиним Іллею Сергійовичем (далі - Відповідач) був укладений усний договір про надання послуг з організації і проведення туру в Австрії на дві особи: Шалову Кіру Георгіївну і Шалова Артема Сильвестровича.

У період з 17 по 18 січня 2014 року Позивачем була здійснена оплата на користь Фізичної особи - підприємця Фомкина Іллі Сергійовича, туристичне агентство «ТУР в СВІТ», в сумі 27 500 (двадцять сім тисяч п'ятсот) грн. за тур до Австрії в період 02.02 - 09.02.2014 року. Вказані грошові кошти були сплачені Позивачем готівкою, як стовідсоткова підписка за тур. У вартість придбаного туру входили: вартість квитків на літак до Австрії (у обидва кінці); вартість проживання та харчування в готелі; вартість страховки; вартість отримання візи і інше.        

Грошові кошти Позивач сплатив особисто, про що отримав калькуляції № 1 від 17.01.2014 року і № 2 від 18.01.2014 року. Вказані вище грошові кошти були передані Відповідачеві у присутності свідків Шалова Артема Сильвестровича і Ріжко Миколи Володимировича, які можуть підтвердити даний факт.

В силу ст. 629 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 14 ЦК України громадянські обов'язки виконуються в межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства.

Ст. 639 ЦК України передбачено, що договір може бути укладений в будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Відповідно до ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі здійснення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується  оплатити виконавцеві вказану послугу, якщо інше не встановлене договором.

Згідно ст. 905 ЦК України строк  договору  про  надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлене законом або  іншими нормативно-правовими актами.

Як вже було вказано, між Позивачем і Відповідачем був укладений усний договір про надання послуг, оскільки Відповідач не надав Позивачеві письмовий договір про надання послуг і не ознайомив з його умовами.

Перш ніж замовити тур до Австрії Позивач запитав у Відповідача про можливість повернення грошей у разі відмови консульства Австрії у видачі візи. На це Позивач отримав відповідь, що у разі такої відмови грошові кошти будуть повернені в повному обсязі.

Позивач підготував і передав Відповідачеві всі необхідні документи для отримання візи. Відповідач підготував і заповнив від імені Позивача документи, які необхідні для отримання візи до Австрії. Проте консульство відмовило Позивачеві у видачі візи для подорожі до Австрії. Після цього Відповідач повідомив Позивача, що допоможе перенести тур на іншу дату і сприятиме в отримані візи в консульстві іншої країни. За надання цієї послуги Позивач сплатив Відповідачеві ще 200 Євро. При цьому квитанцію про оплату Відповідач Позивачеві не надав. Через декілька днів Відповідач повідомив Позивача, що дату туру перенесли на 16.02.2014 року. Проте станом на цю дату Позивач не отримав паспорт з візою по незалежних від нього причинах і не зміг виїхати на відпочинок. Свій паспорт і візу Позивач отримав тільки в 19.02.2014 року.

Після цього Позивач попрямував до Відповідача з вимогою повернути сплачені засоби, проте на це Відповідач запропонував перенести дату туру на іншу дату, але для цього потрібно було сплатити ще 15 000 (п'ятнадцять тисяч ) гривень, нібито за зміну квитків на літак і 250 Євро для отримання візи для Шалова Артема Сильвестровича. Від даної пропозиції Позивач відмовився і повторно звернувся до Відповідача з вимогою повернути грошові кошти, сплачені за тур. Проте Відповідач відмовився повертати сплачені грошові кошти, мотивуючи це тим, що це відбулося не з його вини.

15.02.2014 року Позивачем була направлена Відповідачеві заява з вимогою повернути сплачені грошові кошти. Проте своїм листом від 28.02.2014 року Відповідач в задоволенні вимоги відмовив, посилаючись на те, що між Позивачем і Відповідачем відсутні договірні стосунки.

Згідно ст. 525 ЦК України одностороння  відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не  встановлене договором або законом.

Частина 2 ст. 530 ЦК України указує, що зобов'язання, термін виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче повинна наступити, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору і вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов і вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, які зазвичай застосовуються. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускаються, якщо інше не встановлене договором або законом.

Згідно ст. 612 ЦК України, якщо в результаті прострочення боржником виконання зобов'язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися від ухвалення виконання і вимагати відшкодування збитку.

Таким чином, Позивач фактично не отримав послугу, на яку розраховував і за яку здійснив оплату в повному об'ємі. Отже Відповідач повинен повернути Позивачеві сплачені останнім грошові кошти за тур до Австрії у розмірі 27 500 грн.

В результаті неправомірних дій Відповідача Позивачеві завданий морального збитку, який полягає в душевних стражданнях, яких Позивач випробував внаслідок того, що втратив велику суму грошових коштів – 27 500 грн. і не зміг виїхати за кордон у відпустку. Такі обставини негативно вплинули на звичайний життєвий ритм Позивача, що відбилося на загальному психологічному стані і привело до душевних страждань. Позивач втратив спокій і надію на повернення грошей, втратив ділову активність.

Крім того, моральні страждання Позивачеві нанесені тією обставиною, що за захистом своїх прав Позивач вимушений звертатися до суду.

Завданого морального збитку Позивач оцінює у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) грн. 00 коп.

Згідно ст. 23 ЦК України, особа має право на відшкодування морального збитку, нанесеного в результаті порушення його прав. Моральний збиток полягає в душевних стражданнях, яких  фізична особа перенесла у зв'язку з протиправною поведінкою відносно її самої, членів її сім'ї або близьких родичів.

Також відповідно до ч. 3  ст. 23 ЦК України розмір грошового відшкодування морального збитку визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних і душевних страждань, погіршення здібностей постраждалого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня провини особи, яка завдала морального збитку, якщо провина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.

В Ухвалі Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31.03.1995 року "Про судову практику у справах про відшкодування морального (немайнового) збитку" указується, що під моральним збитком слід розуміти втрати немайнового характеру в результаті моральних або фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній або юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Виходячи з цього визначення, моральний збиток - це збиток немайнового характеру, тобто не виражений в грошовій формі.

Згідно ч. 1, 2 ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або заперечення. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не протирічить загальним принципам цивільного законодавства.

Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права і інтересу (ч. 1 ст. 16 ЦК України).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 10, 11, 60, 212, 213, 214, 215 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 23, 526, 527, 530, 526 ЦК України

ПРОШУ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду і порушити виробництво у справі.

2. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Фомкина Іллі Сергійовича на користь Шалової Кіри Георгіївни суму попередньої оплати за договором у розмірі 27 500 (двадцять сім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) грн.

3. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Фомкина Іллі Сергійовича на користь Шалової Кіри Георгіївни моральний збиток у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) грн. 00 коп.

4. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Фомкина Іллі Сергійовича на користь Шалової Кіри Георгіївни судові витрати.    


Додатки:

  1. Копія паспорта Шалової Кіри Георгіївни;
  2. Копія калькуляції № 1 від 17.01.2014 року;
  3. Копія калькуляції № 2 від 18.01.2014 року;
  4. Копія заяви від 15.02.2014 року;
  5. Копія листа від 28.02.2014 року


12.04.2014 року                        (підпис)                                              К.Г. Шалова


Назад в розділ

До змісту

Яндекс.Метрика