ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО РОЗВИТОК РУХУ ПО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧА


18 століття до нашої ери - закони царя Хамураппі (Вавілон), які регулювали ціноутворення, якість товарів і послуг.

1200 рік - Указ короля Англії про заходи, які застосовувалися до порушників правил вимірювання ваги.

15 століття - в Австрії той, хто продав молоко, яке прокисло або розведене, в покарання повинен був його випити.

16 століття - у Франції покупці протухлих яєць мали право закидати ними продавця.

1723 рік - Указ російського царя Петра I щодо покарання господаря Тульської фабрики «за постачання негідних пищалей і фузій».

1809 рік – запровадження в Швеції спеціального комісара парламенту і ухвалення застереження щодо порушень правив і юридичних вказівок в контрактах між споживачами з одного боку і виробниками і торгівлею з іншої.

1835 рік -  створення кооперативу споживачів для захисту своїх прав в Ліоне (Франція).

1841 рік - створення кооперативу споживачів для захисту своїх прав в Рочдейліліоні (Великобританія).

1891 рік – утворення Ліги споживачів в Нью-Йорку (США).

1893 рік - ухвалення перших Правил продажу товарів в Англії.

1898 рік - створення в Швеції кооперативу споживачів для захисту своїх прав.  

1898 рік - об'єднання місцевих ліг споживачів в США в Національну лігу споживачів.

кінець XIX сторіччя - перші розробки концепції захисту прав споживачів. Окремі закони, прийняті в Німеччині у той час, діють і сьогодні.

1912 рік -  об'єднання у Франції місцевих кооперативів у Федерацію кооперативів споживачів.

1914 рік - створення в Парижі Ліги споживачів.

1929 рік -  підйом після спаду економіки в США, який зумовив особливе, привілейоване положення людини як споживача товарів і послуг.

1936 рік - заснована Національна асоціація споживачів США.

1951 рік – виникнення асоціацій споживачів у Франції і Німеччині.

1957 рік - виникнення асоціацій споживачів у Великобританії.

1960 рік - виникнення асоціацій споживачів в Канаді.

1 квітня 1960 року - п'ять організацій споживачів з промислово розвинених країн (США, Великобританія, Голландія, Бельгія, Австралія) створили Міжнародну організацію союзів споживачів (МОСП), штаб-квартира якої розташовувалася в  столиці Голландії – Гаазі.

  1961 рік -  "Послання до Конгресу" президента США Джона Кеннеді, в якому він вперше на урядовому рівні висловив думку про необхідність захисту прав споживачів.

15 березня 1962 року – звернення президента США Джона Кеннеді до парламенту і до громадських організацій (біль “Про захист прав споживачів”), із закликом до узгоджених дій і визнання за споживачами наступних прав:

- право на безпеку товарів і послуг;

- право на інформацію ("захист від обману і введення в оману");

- право на вибір товарів і послуг, але на конкурентній основі;

- право бути вислуханим.

1973 рік -  25-ою сесією консультативної асамблеї Європейського Союзу (резолюція № 543) прийнята Хартія захисту споживачів.

1977 рік – ухвалення у Великобританії Закону про несправедливі умови договору.

1979 рік -  ухвалення у  Великобританії Закону про продаж товарів.

1982 рік - ухвалення у  Великобританії Закону про передачу власності і послуги.

1984 рік - ухвалення у  Великобританії Закону про продукти харчування.

9 квітня 1985 року - на сесії Генеральної Асамблеї ООН прийнята Декларація ООН № 39/248 “Керівних принципів для захисту споживачів”. Ухвалено рішення оголосити 15 березня Всесвітнім днем прав споживача.

25 липня 1985 року -  Рада Європейської Співдружності прийняла Директиву по зближенню законів, правила і адміністративних актів держав – членів СЕС, які стосуються відповідальності за випуск неякісної продукції, обмеження має рацію і інтересів споживачів.

1987 рік - ухвалення у  Великобританії Закону про захист споживачів.

16 листопада 1989 року - у Варшаві представники організацій споживачів Східної і Західної Європи, В'єтнаму, Австралії і США прийняли "Варшавську декларацію споживачів".

12 травня 1991 року – незалежна Україна першою серед країн СНД ухвалила Закон "Про захист прав споживачів".

19 листопада 1991 року - Ухвалою Кабінету Міністрів України створена Державна інспекція України по захисту прав споживачів.

1 червня 1992 року - перетворення Державної інспекції в Державний комітет України у справах захисту прав споживачів.

15 грудня 1993 року - внесені істотні зміни і доповнень до чинного Закону “Про захист прав споживачів” (нова редакція).

1994 рік - ухвалення України в члени Європейської комісії Генерального директората XXIV споживчої політики і захисту здоров'я споживачів.

28 червня 1996 року – ухвалення нової Конституції України, яка в статті 42 гарантує захист прав споживачів.

липень 1996 року - ухвалюється Закон України “Про рекламу”, дія якого також направлена на захист прав споживачів.

1997 рік - приєднання України до “Керівних принципів для захисту споживачів”. Ухвалення України в члени Консьюмерс Інтернейшенел – міжнародній організації незалежних споживачів.

24 травня 2000 року -  затвердження Указом Президента України № 717/2000 “Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року”, в яких вперше був включений Розділ 4 “Захист прав споживачів”.

10 січня 2002 року - внесені істотні зміни і доповнення в Закон України “Про захист прав споживачів”.  

16 січня 2002 року - Указ Президента України № 16/2002 “Про заходи по посиленню державного захисту прав споживачів” (освіта в органах місцевого самоврядування структурних підрозділів по питаннях захисту прав споживачів).

1 жовтня 2002 року - Указом Президента України № 888/2002 створений Державний комітет України з технічного регулювання і споживчої політики.

11 грудня 2002 року - Указом Президента України № 1148/2002 затверджена “Програма захисту прав споживачів в Україні на 2003 – 2005 роки”.

13 липня 2005 року – Указ Президента України № 1105/2005 “Про заходи по вдосконаленню діяльності у сфері технічного регулювання і споживчої політики”.

1 грудня 2005 року – приведення основних положень Закону України “Про захист прав споживачів” у відповідність з нормами цивільного законодавства України (нова редакція).

27 грудня 2006 року - утворений консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України - Координаційний радий з питань захисту прав споживачів (розпорядження Кабінету Міністрів України № 661-р).

6 грудня 2010 рокуУказ Президента України № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (ліквідація Державного комітету України по технічному регулюванню і споживчій політиці і створення Державної інспекції по питаннях захисту прав споживачів).

13 квітня 2011 року - Указом Президента України № 465/2011 затверджено Положення про Державну  інспекцію України по питаннях захисту прав споживачів.

29 червня 2011 року - ухвалою Кабінету Міністрів України № 775 утворені як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної інспекції по питаннях захисту прав споживачів.

14 вересня 2012 року - підписано Меморандум про взаєморозуміння між Росспоживнаглядом і Держспоживінспекцією України про співпрацю у галузі захисту прав споживачів.

17 жовтня 2013 року - в Києві відбулося 5-е засідання Консультативної ради із захисту прав споживачів держав-учасниць СНД.

11 грудня 2013 року - підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною інспекцією України по питаннях захисту прав споживачів і Компаніями-імпортерами і розповсюджувачами в Україні електропобутової техніки з метою боротьби з контрафактною і контрабандною продукцією на споживчому ринку України.


Назад в розділ

До змісту

Яндекс.Метрика