Глава 3.

ЯК ВИБРАТИ ПРОДАВЦЯ


Нормативна база:


1. Господарський Кодекс України, Закон від 16.01.2003 р. № 436-IV.

2. Податковий Кодекс України, Закон від  02.12.2010 р. № 2755-VI.

3. Закон України «Про захист прав споживачів»  від 12.05.1991 р. № 1023-XII.

4. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III.

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» від 15.06.2006 р. № 833.

6. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України «Про затвердження Правил торгівлі на ринках» від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105.

7. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104.


Суб'єкт господарювання може мати:

- торговельні об'єкти оптової торгівлі, складське приміщення або  мережу  складів  -  для  провадження   оптової   торговельної діяльності;

- роздрібну, дрібнороздрібну торговельну мережу - для провадження роздрібної торговельної діяльності;

- мережу закладів ресторанного господарства  (ресторани,  кафе, кафетерії тощо) - для здійснення ресторанного обслуговування  ([5] пункт 6).


Торговельними об'єктами є:

1) у сфері оптової торгівлі:

    - склад товарний (універсальний, спеціалізований, змішаний);

    - магазин-склад;

2) у сфері роздрібної торгівлі:

    - магазин, який може бути:

       = продовольчим, непродовольчим, змішаним (за товарною спеціалізацією);

       = універсальним,   спеціалізованим,    вузькоспеціалізованим, комбінованим, неспеціалізованим (за товарним асортиментом);

     = з  індивідуальним   обслуговуванням,  самообслуговуванням, торгівлею  за  зразками,  торгівлею  за  замовленням  (за  методом продажу товарів);

   - павільйон;

   - кіоск, ятка;

   - палатка, намет;

   - лоток, рундук;

   - склад товарний;

   - крамниця-склад, магазин-склад  ([5] пункт 7).


Заклад ресторанного господарства розміщується у спеціально призначеному та обладнаному приміщенні ([5] пункт 8).


Суб'єкти господарювання ПОВИННІ забезпечити відповідність приміщення (місця) для провадження діяльності у сфері торгівлі і ресторанного господарства необхідним санітарним нормам,   а   технічного  стану приміщення (місця), будівлі та устаткування - вимогам  нормативних документів щодо зберігання, виробництва та продажу відповідних товарів  ([5] пункт 10).


Працівники, залучені до виготовлення, зберігання та реалізації харчових продуктів і продовольчої сировини,ЗОБОВ'ЯЗАНІ  мати спеціальну підготовку ([5] пункт 16).


Для здійснення продажу непродовольчих товарів для особистого користування (одяг, взуття, трикотажні вироби тощо) суб'єкт  господарювання ПОВИНЕН створити умови для їх примірки, а технічно складних та інших товарів, які потребують перевірки, - умови для її проведення ([5] пункт 26).


Адміністрація торговельного  об'єкта,  в  якому  здійснюється продаж  продовольчих  товарів,  ЗОБОВ'ЯЗАНА  забезпечити   кожного працівника одягом, що відповідає санітарним нормам  ([5] пункт 32).


Купуючи товари, особливо продовольчі, у невстановлених для цього місцях і за відсутності належних умов для їх продажу Ви піддаєте невиправданому ризику своє здоров'я, а може бути і життя!


Продавець ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ надати споживачеві достовірну і доступну інформацію про найменування, належність та режим роботи свого підприємства ([3] стаття 17 частина 3).


На фасаді торговельного об'єкта розміщується вивіска із зазначенням найменування суб'єкта господарювання. Біля входу до торговельного об'єкта на видному місці розміщується інформація про режим роботи.

У разі здійснення  виїзної  (виносної)  торгівлі,  а  також продажу товарів з використанням інших  нестаціонарних  засобів  на робочому  місці  продавця  встановлюється  табличка із зазначенням прізвища,  імені та по батькові продавця,  а також  відомості  про суб'єкта господарювання, що організував торгівлю:

- для юридичної особи - найменування, адреси і номера телефону;

- для фізичної  особи  -  підприємця  -  прізвища,  імені та по батькові  ([5] пункт 12).


У разі закриття торговельного об'єкта для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання та проведення інших робіт суб'єкт господарювання ПОВИНЕН розмістити поряд з інформацією про режим роботи оголошення про дату та період закриття  ([5] пункт 13).


На території ринків на торговельному місці:

- продавця  (юридичної  особи) установлюється табличка із зазначенням назви, місцезнаходження і номера  телефону суб'єкта підприємницької   діяльності, що організував торгівлю, прізвища,  імені та по батькові продавця та розміщується   копія  ліцензії  у  разі  здійснення  господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

- продавця  (фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) установлюється табличка із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, номера свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності та назви органу, що  здійснив  цю  реєстрацію,  прізвища,  імені,  по батькові його продавця,  а  також  розміщується  копія  патенту  за   фіксованим розміром  податку чи копія свідоцтва про сплату єдиного податку та копія ліцензії у  разі  здійснення  господарської  діяльності,  що підлягає ліцензуванню  ([6] пункт 16).


Суб'єкт господарювання  провадить  торговельну  діяльність після  його  державної  реєстрації, а  у  випадках,  передбачених законодавчими  актами,   за   наявності   відповідних   дозвільних документів (ліцензії, торговельного патенту тощо) ([5] пункт 5).


ліцензія


- документ  державного зразка, який засвідчує право   суб'єкта  господарювання - ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської  діяльності  протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов ([1] стаття 14).


торговельний патент


- державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта  господарювання займатися певними видами підприємницької діяльності  впродовж встановленого строку  ([1] стаття 14).


Ліцензуванню підлягають, зокрема, такі види господарської діяльності:

- торгівля алкогольними напоями і тютюновими виробами;

- роздрібна торгівля лікарськими засобами;

- роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;

- торгівля пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);

- діяльність, пов'язана з торгівлею піротехнічними засобами ([4] стаття 9).


Торгові патенти ПОВИННІ отримати суб'єкти господарювання для здійснення торгової діяльності в пунктах продажу товарів, окрім:

- фізичні  особи  -  підприємці,  які  провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

- суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням  таких видів товарів вітчизняного виробництва:  хліб і хлібобулочні  вироби;  борошно пшеничне та житнє;  сіль,  цукор,  олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва; картопля  і  плодоовочева   продукція ([2] стаття 267.1.2).


Суб'єкти господарювання ПОВИННІ забезпечити розміщення торговельного патенту, ліцензії відповідно до встановлених законодавством вимог  ([5] пункт 10).


Ніколи не придбавайте товарів у продавців, які приховують необхідну інформацію про себе!


Продавець (виконавець) ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати ([3] стаття 17 частина 2).


У  торговельному (демонстраційному)  залі  МАЮТЬ БУТИ виставлені наявні в суб'єкта господарювання товари або їх зразки в повному асортименті  ([7] пункт 14).


Працівники суб'єкта господарювання, які здійснюють обслуговування  споживачів,  ПОВИННІ  знати  асортимент  і  якісні  арактеристики  товарів певної групи,  ознаки  дефектів  виробничого  характеру;  правила підготовки  товарів  до  продажу,  способи показу і пакування  товарів  ([7] пункт 8).


Намагайтесь уникати  байдужих продавців, яким абсолютно не важливо  купите Ви у них товари, чи ні, а також продавців, що не знають споживчих властивостей і правил експлуатації продукції, яку вони продають!


НОРМАЛЬНОМУ ПРОДАВЦЕВІ НІЧОГО ПРИХОВУВАТИ!


Назад в розділ

До змісту

Яндекс.Метрика