Глава 6.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НА ТОВАРИ


Нормативна база:


1. Цивільний Кодекс України, Закон від 16.01.2003 р. № 435-IV.

2. Закон України «Про захист прав споживачів»  від 12.05.1991 р. № 1023-XII.

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів» від 11.04.2002 р. № 506.

4. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104.

5. Наказ Міністерства промислової політики України «Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів» від 29.12.2004 р. № 721.


Виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.

Гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором. ([2] стаття 7 частина 1).


гарантійний строк


- строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг  ([2] стаття 1 частина 5).


Гарантійний термін, встановлений Продавцем,  не  може  бути меншим ніж встановлений Виробником  ([5] пункт 2).


Продавець, виконавець або будь-яка третя особа можуть узяти на себе зобов'язання про збільшення встановленого виробником гарантійного терміну на підставі та умовах додаткового письмового договору.

При укладенні такого договору споживач повинен пам'ятати про  наявність істотних відмінностей між поняттями «Гарантійне (технічне)   обслуговування» та «гарантійний ремонт».


Роботи з гарантійного ремонту (обслуговування) виконуються для споживача безоплатно  ([3] пункт 3).


Гарантійне  обслуговування полягає у тому,  що виробник (продавець, виконавець) протягом гарантійного терміну ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ організувати, якщо це передбачено експлуатаційним документом, роботи із спеціальної установки (підключення) товару чи  його складання (далі - введення в експлуатацію) та технічного обслуговування ([3] пункт 3).


Технічне обслуговування полягає у виконанні  робіт, пов'язаних із забезпеченням використання товару за призначенням, його зберігання та транспортування. У процесі  виконання робіт з технічного обслуговування пломби виробника на товарі не порушуються, якщо  інше  не  передбачено експлуатаційними документами  ([3] пункт 22).


Гарантійний ремонт полягає у виконанні робіт, пов'язаних з усуненням недоліків товару для забезпечення використання його за призначенням протягом гарантійного терміну експлуатації. Усунення недоліків здійснюється шляхом  заміни  чи  ремонту  комплектуючого виробу   або   окремої   складової   частини,  а  також  виконання регулювальних робіт відповідно до вимог нормативних документів  ([3] пункт 26).


Гарантія якості товару поширюється на всі комплектуючі вироби, якщо інше не встановлено договором  ([1] стаття 675 частина 3).


Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або на етикетці чи в будь-якому іншому документі, що додається до продукції.

Гарантійні зобов'язання у будь-якому випадку включають також будь-які зобов'язання виробника (виконавця) або продавця, передбачені рекламою ([2] стаття 7 частина 2).


Гарантійні зобов'язання  Виробника  (Продавця),   гарантійний термін  експлуатації  а також умови,  за яких вони втрачають силу, наводяться в експлуатаційній документації на дорожні транспортні засоби  або  в  сервісній книжці, якщо інше не визначено в договорі купівлі-продажу дорожніх транспортних засобів  ([5] пункт 3).


До технічно складних побутових товарів належать непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші), які  складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам  нормативних документів, мають технічні характеристики,   супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено  гарантійний термін ([3] пункт 2).


Для продукції, споживчі властивості якої можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища, встановлюється строк придатності, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до неї при продажу, і який вважається гарантійним строком.

Строк придатності обчислюється починаючи від дати виготовлення, яка також зазначається на етикетці або в інших документах, і визначається або часом, протягом якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої товар є придатним для використання.

Продаж товарів, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, строк придатності яких минув, забороняється.

На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, який встановлюється Кабінетом Міністрів України ([2] стаття 7 частина 3).


строк (термін) придатності


- строк (термін), визначений нормативно-правовими актами, нормативними документами, умовами договору, протягом якого у разі додержання відповідних умов зберігання та/або експлуатації чи споживання продукції її якісні показники і показники безпеки повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, нормативних документів та умовам договору ([2] стаття 1 частина 24).


У разі продажу товарів за зразками, поштою, а також у випадках, коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складення - від дня їх здійснення, а якщо день передачі, установки (підключення) чи складення товару, а також передачі нерухомого майна встановити неможливо або якщо майно перебувало у споживача до укладення договору купівлі-продажу, - від дня укладення договору купівлі-продажу ([2] стаття 7 частина 4).


Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено, споживач МАЄ ПРАВО пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом ДВОХ РОКІВ від дня передачі їх споживачеві ([2] стаття 7 частина 5).


Під час  продажу  непродовольчого товару,  який підлягає гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, продавець ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ заповнити відповідні розділи гарантійного і відривного талонів на гарантійне обслуговування  ([4] пункт 17).


При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті.

Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків ([2] стаття 7 частина 6).


При обміні товару його гарантійний термін обчислюється заново від дня обміну  ([2] стаття 7 частина 7).


У разі заміни товару (комплектуючого виробу) неналежної якості на товар (комплектуючий виріб), що відповідає умовам договору купівлі-продажу, гарантійний  строк  на  нього  починає спливати з моменту заміни  ([1] стаття 676 частина 4).


У разі  виходу  товару  з  ладу з вини споживача (невиконання правил експлуатації), відсутності передбачених експлуатаційними документами пломб, гарантійного талона споживач втрачає право на гарантійне обслуговування ([3] пункт 18).


Гарантійне зобов'язання не припиняється у разі неможливості виконання такого зобов'язання з причини відсутності необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих або запасних частин ([2] стаття 7 частина 9).


ПЕРЕЛІК ГРУП ТЕХНІЧНО СКЛАДНИХ ПОБУТОВИХ ТОВАРІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ГАРАНТІЙНОМУ РЕМОНТУ (ОБСЛУГОВУВАННЮ) АБО ГАРАНТІЙНІЙ ЗАМІНІ


ПЕРЕЛІК СЕЗОННИХ ТОВАРІВ, ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ ПО ЯКИХ ОБЧИСЛЮЮТЬСЯ З початку ВІДПОВІДНОГО СЕЗОНУ


ЗАЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ПРИДАТНОСТІ НА ІМПОРТНИХ ТОВАРАХ


Назад в розділ

До змісту

Яндекс.Метрика