Глава 7.

ПЕРЕВІРКА ТОВАРУ


Нормативна база:


1. Цивільний Кодекс України, Закон від 16.01.2003 р. № 435-IV.

2. Закон України «Про захист прав споживачів»  від 12.05.1991 р. № 1023-XII.

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» від 15.06.2006 р. № 833.

4. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104.


Продавець (виробник) ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ передати споживачеві продукцію належної якості ([2] стаття 6 частина 1).


належна якість

товару, роботи або

послуги


- властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем ([2] стаття 1 частина 13).


Споживач МАЄ ПРАВО на перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни продукції, що придбавається (замовляється), демонстрацію безпечного та правильного її використання. На вимогу споживача продавець (виконавець) ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ надати йому контрольно-вимірювальні прилади, документи про якість, безпеку, ціну продукції ([2] стаття 17 частина 4).


До  подання  товарів у торговельний (демонстраційний) зал працівники суб'єкта господарювання проводять підготовку товарів до продажу (розпакування,   перевірка   цілісності   індивідуальної упаковки,  пломб  підприємства-виробника,  наявності  маркувальних даних   і   якості,   чищення, прасування,  перевірка  наявності інструкцій  з  експлуатації,  технічних  паспортів,   гарантійних талонів, комплектність виробів, перевірка роботи в дії тощо)  ([4] пункт 10).


Суб'єкт господарювання ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ перевірити справність виробу, продемонструвати, за можливості, його роботу та ознайомити споживача  з  правилами користування ([3] пункт 21).


Продавець ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ перевірити справність виробу, продемонструвати по змозі його роботу  ([4] пункт 13).  


Під час  продажу  непродовольчого товару,  який підлягає гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, продавець ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ  у присутності   споживача   здійснити   перевірку споживчих властивостей товару,  наявності експлуатаційних документів, у тому числі  гарантійного  талона  та  відривних  талонів  на гарантійне обслуговування, комплектності товару, зазначеної в експлуатаційних документах  ([4] пункт 17).


Якщо договором купівлі-продажу встановлений обов'язок продавця передати покупцеві певний набір товару у комплекті (комплект товару), зобов'язання є виконананим з моменту передання продавцем усього товару, включеного до комплекту ([1] стаття 683 частина 1).


Продавець ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ передати весь товар, який входить до комплекту, одночасно, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання ([1] стаття 683 частина 2).


Перевірка  додержання продавцем умов договору купівлі-продажу щодо    кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товару  та інших умов здійснюється у випадках та в порядку, встановлених договором  або актами цивільного законодавства.

Якщо нормативно-правовими актами з питань стандартизації встановлено вимоги щодо порядку перевірки кількості,  асортименту, якості,  комплектності, тари та (або) упаковки товару, порядок перевірки, визначений договором, має відповідати цим вимогам ([1] стаття 687 частина 1).


Якщо порядок перевірки додержання продавцем умов договору купівлі-продажу не встановлений, перевірка  здійснюється  відповідно  до  звичаїв ділового обороту або вимог, що звичайно ставляться в таких випадках ([1] стаття 687 частина 2).


Обов'язок перевіряти кількість, асортимент, якість, комплектність,  тару та  (або)  упаковку  товару (випробовування, аналіз, огляд тощо) може бути покладений на продавця відповідно до договору купівлі-продажу, актів цивільного законодавства та нормативно-правових актів з питань стандартизації. У цьому разі продавець повинен на вимогу покупця надати йому докази проведення такої перевірки ([1] стаття 687 частина 3).


Перевірка дотримання умов договору купівлі-продажу щодо предмета договору продавцем і покупцем МАЄ здійснюватися на одних і тих самих умовах ([1] стаття 687 частина 4).


Купуйте товари тільки в місцях, що мають необхідні умови для їх перевірки.


Якщо продавець відмовляє Вам в реалізації права на перевірку товару – краще відмовтеся від покупки!


Назад в розділ

До змісту

Яндекс.Метрика