Глава 8.

РОЗРАХУНКОВІ ДОКУМЕНТИ ДО ТОВАРІВ


Нормативна база:


1. Цивільний Кодекс України, Закон від 16.01.2003 р. № 435-IV.

2. Закон України «Про захист прав споживачів»  від 12.05.1991 р. № 1023-XII.

3. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР.

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» від 15.06.2006 р. № 833.

5. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104.

6. Постанова Верховного суду України «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» від 12.04.1996 р. № 5.


Покупець ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ оплатити товар після його прийняття або  прийняття  товаророзпорядчих  документів   на   нього,   якщо договором  або  актами  цивільного  законодавства  не встановлений інший строк оплати товару ([1] стаття 692 частина 1).


Покупець ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ оплатити товар за ціною, оголошеною продавцем у момент укладення договору, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті зобов'язання ([1] стаття 706 частина 1).


Під час продажу товару продавець ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством ([2] стаття 8 частина 11).


розрахунковий документ


- документ  встановленої  форми та змісту  (касовий   чек,  товарний  чек,  розрахункова  квитанція, проїзний документ тощо),  що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання  послуг,  отримання   (повернення)   коштів, купівлі-продажу  іноземної  валюти,   надрукований  у  випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну  ([3] стаття 2).


Оскільки в системі роздрібної торгівлі договір купівлі-продажу, як  правило,  збігається  з його виконанням,  на не  поширюються вимоги  щодо обов'язкової письмової форми. Тому втрата квитанції, товарного чи  касового чека  або  інших  письмових документів, а щодо товарів, на які встановлено гарантійні строки, - технічного паспорту чи документів, що їх замінюють, неодержання їх при придбанні товару чи неможливість їх відновлення не позбавляє  споживача   права   доводити   факт купівлі-продажу з допомогою свідків  ([6] пункт 9).


Касир та інший працівник, з якими споживач розраховується за товар,  під час проведення  розрахунку  ПОВИНЕН:

- чітко  назвати суму, що підлягає сплаті;

- суму, одержану від споживача;

- покласти гроші окремо на видному місці;

- оформити розрахунковий документ на повну суму покупки;

- назвати споживачеві належну йому суму здачі;

- видати її разом з розрахунковим документом.

Касир та інший працівник, які мають право одержувати  від споживача  гроші  за  проданий  товар, ЗОБОВ'ЯЗАНІ  приймати  без обмежень банкноти і  монети Національного банку (у тому числі пам'ятні, ювілейні монети,  зношені банкноти та монети), які є засобами платежу, за номінальною вартістю,  а також забезпечувати наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі.

Правильність розрахунку споживач перевіряє на місці, не відходячи від каси  ([4] пункт 23).


Розрахунки за продані товари та надані послуги можуть  здійснюватися  готівкою  та/або в безготівковій   формі   (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків,  жетонів тощо) відповідно  до  законодавства. Разом з товаром споживачеві   в обов'язковому  порядку видається  розрахунковий    документ установленої  форми  на  повну  суму  проведеної  операції,   який засвідчує факт купівлі товару та/або надання послуги  ([5] пункт 18).


Споживач МАЄ ПРАВО на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи та обов'язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, установлених законодавством України ([2] стаття 17 частина 2).


У закладі ресторанного господарства, в якому обслуговування здійснюють офіціанти, оплата проводиться безпосередньо офіціанту відповідно  до  рахунка,  що  виписується  на  бланку встановленої форми.  Після розрахунку офіціант видає споживачеві  розрахунковий документ (касовий чек, розрахункова квитанція)  ([4] пункт 22).


ПРО ПРИДАТНІСТЬ ГРОШЕЙ


Назад в розділ

До змісту

Яндекс.Метрика